Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Žilina

O Z N A M

Na základe usmernenia  VI/2 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike budú od 16. 3. 2020  úradné hodiny Okresného úradu Žilina a Klientskeho centra skrátené nasledovne:

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 8:00 – 11:00 hod.

Streda: 13:00 - 16:00

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa do odvolania vybavujú len:

Občianske preukazy:

-        Prijatie žiadosti po skončení platnosti OP,

-        Prijatie žiadosti max. 2 mesiace pred skončením platnosti,

-        Prijatie žiadosti pri nahlásení straty alebo odcudzení dokladov,

-        Výdaj dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vodičské preukazy:

-        Prijatie žiadosti po nadobudnutí vodičského oprávnenia,

-        Prijatie žiadosti pri skončení platnosti VP,

-        Prijatie žiadosti pri strate a odcudzení dokladu,

-        Výdaj len dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Cestovné pasy:

-        Prijatie žiadosti len základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok,

-        výdaj len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu nebude vykonávaná. Občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

 

Dopravný inšpektorát:

Iba online rezervácie. Vstup do budovy maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

 

Ďalej všetci zamestnanci Okresného úradu

sú povinní využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.  Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

 

Katastrálny odbor:

Návrhy na vklad je potrebné zasielať poštou, prostredníctvom advokátovnotárov. Potvrdený návrh na vklad Vám spolu s platobným predpisom na úhradu správneho poplatku zašleme na Vami uvedenú adresu. Správny poplatok je možné zakúpiť si na pošte a pribaliť ho do zásielky, uhradiť po prijatí platobného predpisu alebo využiť mobilnú aplikáciu a virtuálny eKolkomat.

Infolinka katastrálneho odboru: 0918 544 455

 

Živnostenský odbor:

Všetky žiadosti sú k dispozícií pri vchode do klientskeho centra alebo k stiahnutiu na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

Call centrum živnostenského odboru: 0918 963 227

 

Vstupujte výhradne po jednom !

 

Naďalej platí prísny zákaz vstupu s deťmi !

 

Informácia pre širokú verejnosť  (obyvateľstvo)  v Žilinskom kraji

Korona vírus 2019 - nCoV 

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

 

 O Z N A M

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v pôvodných budovách okresného úradu s pôvodnými telefónnymi číslami nasledovné odbory

  1. Odbor krízového riadenia, ktorého je súčasťou koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (tiesňová linka 112) a oddelenie obrany,
  2. Majetkovoprávny odbor
  3. Odbor opravných prostriedkov 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete na www stránke OÚ na príslušnom odbore v časti Zamestnanci.   

                                                      

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy