Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Zlaté Moravce

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 Vám oznamujeme:

V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

Okresný úrad Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5700
Fax 037/64 21 141

Prednostka: Mgr. Zita Koprdová

Telefón 037/733 60 32

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Zmena stránkových hodín na klientskom centre:

Každý pracovný deň od 8.00 hod. do 11.00 hod. okrem stredy, kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13.00 hod. do 16.00  hod.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa do odvolania vybavujú len:

Občianske preukazy:

 • Prijatie žiadosti po skončení platnosti OP,
 • Prijatie žiadosti max. 2 mesiace pred skončením platnosti,
 • Prijatie žiadosti pri nahlásení straty alebo odcudzení dokladov,
 • Prijatie žiadosti z dôvodu výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s elektronickým čipom a odblokovanie , resp. zmenu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na vydaných občianskych preukazoch.

          Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov naďalej nebudú prijímané vôbec.

 •  Výdaj dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Vodičské preukazy:

 • Prijatie žiadosti po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
 • Prijatie žiadosti pri skončení platnosti VP,
 • Prijatie žiadosti pri strate a odcudzení dokladu,
 • Výdaj len dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Cestovné pasy:

 • Prijatie žiadosti len základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok,
 • Výdaj len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Dopravný inšpektorát:

Iba online rezervácie. Vstup do budovy maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

 

Katastrálny odbor:

Návrhy na vklad je potrebné zasielať poštou, prostredníctvom advokátovnotárov. Potvrdený návrh na vklad Vám spolu s platobným predpisom na úhradu správneho poplatku zašleme na Vami uvedenú adresu. Správny poplatok je možné zakúpiť si na pošte a pribaliť ho do zásielky a uhradiť po prijatí platobného predpisu.

Infolinka katastrálneho odboru: 037/2819531

                                                     037/6421141

 

Živnostenský odbor:

Všetky žiadosti sú k dispozícií k stiahnutiu na webovom sídle Okresného úradu Nitra.

Call centrum živnostenského odboru: 0903 428 725

                                                            denne od 8:30 hod. do 14:00 hod.

                                                             Vstupujte výhradne po jednom !

                                                    Naďalej platí prísny zákaz vstupu s deťmi !

 

Stránkové hodiny:

Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

Ostatné kontakty - Klientske centrum

Štátnu správu pre okres Zlaté Moravce vykonáva Okresný úrad Nitra týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Odporúčania v súvislosti s výskytom nového koronavírusu:

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť ?

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom ?

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.

Reccomendation For People Arriving From The Areas of COVID-19 Occurence.

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - karanténa.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy