Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Okresný úrad Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5700
Fax 037/64 21 141

Prednostka: Mgr. Zita Koprdová

Telefón 037/733 60 32

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Úradné hodiny:

Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

Fyzické kontroly vozidiel sa vykonávajú

(kontrola VIN čísla a výrobného štítku) v čase od:

Pondelok:     08:15 hod.
10:15 hod. 
13:15 hod.
Okresný úrad Zlaté Moravce
Okresný úrad Zlaté Moravce
(pred futbal.štadiónom, ul. Továrenská)
Utorok:  08:15 hod. 
10:15 hod.

Okresný úrad Zlaté Moravce 

Okresný úrad Zlaté Moravce

Streda:     08:15 hod. 
10:15 hod. 
13:15 hod. 
15:15 hod. 
16:15 hod.

Okresný úrad Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce

(pred futbal.štadiónom, ul. Továrenská)

Okresný úrad Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce 

Štvrtok: 

08:15 hod.
10:15 hod.

Okresný úrad Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce 

Piatok: 

08:15 hod.
10:15 hod.

Okresný úrad Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné kontakty - Klientske centrum

Štátnu správu pre okres Zlaté Moravce vykonáva Okresný úrad Nitra týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy