Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Oddelenie odborných a metodických činností

Oznam:

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným štúdiom v Žilinskom kraji pre školský rok 2022/2023 (PDF, 25 kB)

Hodnotiaca správa zo 14. ročníka kampane Červené stužky 2020 (PDF, 700 kB)

Zborník literárnej súťaže Červené stužky 2020 (PDF, 619 kB)

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným štúdiom v Žilinskom kraji pre školský rok 2021/2022 (PDF, 149 kB)

Pozvánka  - 14. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky (PDF, 125 kB)

Rozvojové projekty:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021

Výzva na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“

Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – vyhodnotenie

Predmetové súťaže organizované okresným úradom:

Školský rok 2021/2022

Organizátori, realizátori, dátum konania predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2021_2022 (PDF, 63 kB) 10.11.2021

Pokyny, kontakty zamestnancov OÚ zodpovedných za konkrétne súťaže v školskom roku 2021_2022 (PDF, 163 kB) 3.11.2021

Vyhlásenie 44. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) (PDF, 1 MB) 3.9.2021

Vyhlásenie 12. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL-SK, využitie alternatívnych zdrojov energie (PDF, 1 MB) 2.9.2021

Vyhlásenie 23. ročníka súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku (PDF, 1 MB) 2.9.2021

Vyhlásenie 56. ročníka súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (písanie na počítači, úprava textu na počítači, wordprocessing) (PDF, 1 MB) 2.9.2021

Vyhlásenie 38. ročníka súťaže ZENIT v programovaní, 38. ročníka ZENIT v elektronike a 22. ročníka ZENIT v strojárstve (PDF, 7 MB) 2.9.2021 aktualizované 12.10.2021


Iné súťaže:

Školský rok 2021/2022

11. ročník súťaže Skills Slovakia – GASTRO Junior Metro Cup v odbore kuchár a 2. ročník súťaže Skills Slovakia – Danubius GASTRO Junior DEBIC CUP v odbore cukrár (PDF, 1 MB) 23.9.2021

Vyhlásenie 6. ročníka súťaže Skills Slovakia - MURÁR (PDF, 1 MB) 2.9.2021

Vyhlásenie 6. ročníka súťaže Skills Slovakia – Súťaž o zlaté nožnice „Ukáž čo vieš“ (PDF, 836 kB) 2.9.2021

12. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (PDF, 471 kB)

Vyhlásenie 55. ročníka súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácie na PC - dištančne (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie 22. ročníka súťaže žiakov SŠ Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku - dištančne (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie 11. ročníka súťaže žiakov SŠ ENERSOL-SK – využitie alternatívnych zdrojov energie - dištančne (PDF, 2 MB)

43. ročník SOČ – vyhlásenie, OTP 2020/2021 (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie 37. ročníka súťaže ZENIT v programovaní a 37. ročníka súťaže ZENIT v elektronike - dištančne (PDF, 3 MB)

Zenit v programovaní, Zenit v elektronike, Zenit v strojárstve (PDF, 6 MB) ( vyhlásenie súťaže, organizačné – technické pokyny)