Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2019, Sobota
 

Reformné zámery

Každý, kto má ambíciu modernizovať verejnú správu prostredníctvom operačných programov Efektívna verejná správa a Integrovaná infraštruktúra, musí preukázať optimálnosť svojho riešenia. Vyplnením dokumentu Reformný zámer preukáže, či je projektový návrh opodstatnený a realizovateľný a zároveň, či je dostatočne komplexný, aby napĺňal ambíciu reformy verejnej správy. Vzhľadom na potrebu spolupráce operačných programov EVS a II pri reforme, musí predkladateľ v reformnom zámere ukázať aj to, ako plánuje túto koordináciu vo svojom projekte zahrnúť.

Každému písomnému vyzvaniu projektu predchádza vypracovanie reformného zámeru. Táto podmienka sa vzťahuje rovnako na projekty OPEVS ako projekty OPII. Zároveň však platí, že jeden reformný zámer môže obsahovať niekoľko projektových zámerov v prípade, že adresujú rovnakú reformnú oblasť a sú logicky prepojené. Inými slovami, každý projekt OPEVS a OPII musí mať buď svoj reformný zámer alebo byť zahrnutý v spoločnom reformnom zámere, no jeden reformný zámer môže obsahovať aj viacero projektov.

Seminár: Reforma vo verejnej správe a rozvoj eGovernmentu
Dňa 15.12.2016 realizoval riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu informačný seminár na tému: Reforma vo verejnej správe a rozvoj eGovernmentu. Cieľom seminára bolo lepšie vysvetliť princípy financovania reformy verejnej správy v novom programovom období 2014-2020 a tiež poukázať na nové požiadavky, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality implementovaných projektov v rámci verejnej správy. Prezentáciu zo seminára nájdete priloženú nižšie.

Koordinačný mechanizmus medzi OP EVS a OP II (kliknite pre zväčšenie):

Koordinačný mechanizmus OP EVS - OP II (PDF, 386 kB) 

Postup pri vypracovaní a hodnotení reformných zámerov (kliknite pre zväčšenie):

mapa zivota reformneho zameru (PDF, 213 kB)