Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU-KE-OOP4-2020/025010 zo dňa 29.06.2020 - Upovedomenie - Zverejnené dňa 26.08.2020 (3,3 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie o odvolaní na ustanovenie znalca) – zverejnené dňa 10.07.2020 (710,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/025010 zo dňa 29.06.2020 o schválení PSL na LC Neštátne lesy na LHC Sobrance spolu s priloženým oznámením) – zverejnené dňa 08.07.2020 (5,4 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/029512 zo dňa 26.06.2020 určení Lesného celku Strážske spolu s prílohami) – zverejnené dňa 29.06.2020 (2,9 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/029511 zo dňa 26.06.2020 určení Lesného celku Plešivec) – zverejnené dňa 29.06.2020 (2,1 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/029561/SZC zo dňa 29.06.2020 určení Lesného celku Jovsa spolu s prílohami) - zverejnené dňa 29.06.2020 (432,3 kB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/029558/SZC zo dňa 29.06.2020 určení Lesného celku Krásnohorské Podhradie spolu s prílohami) - zverejnené dňa 29.06.2020 (3,0 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/028966 zo dňa 29.06.2020 vo veci „Určenie Lesného celku Brzotín – rozhodnutie“) – zverejnené dňa 29.06.2020 (2,4 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie č. OU-KE-OOP4-2020/028965 zo dňa 29.06.2020 vo veci „Určenie Lesného celku Jablonov – rozhodnutie“) – zverejnené dňa 29.06.2020 (2,8 MB) zip