Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Strážske - oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou) - zverejnené dňa 04.06.2020 (2,7 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Plešivec - oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou) - zverejnené dňa 04.06.2020 (2,4 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Krásnohorské Podhradie – oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou) - zverejnené dňa 04.06.2020 (3,2 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Jovsa – oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou) - zverejnené dňa 04.06.2020 (617,8 kB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru OP OÚ Košice (Protokol č. OU-KE-OOP4-2020/025427 zo dňa 01.06.2020 vo veci prejedn. správy o doterajšom hosp. a o urč. zásad na vyhot. progr. starostl. o lesy pre LC Nižný Medzev, LC Vyšný Medzev, LC...) – zverejnené dňa 03.06.2020 (246,2 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Protokol č.OU-KE-OOP4-2020/025421 zo dňa 02.06.2020 vo veci prejed. správy o doterajšom hosp. a o urč. zásad na vyhotovenie progr. star. o lesy pre Lesný celok Jovsa I.) - zverejnené dňa 03.06.2020 (237,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie LC Jablonov - oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OOP4-2020/028965 zo dňa 01.06.2020 vo veci určenia Lesného celku Jablonov + príloha „por. mapa L...“) – zverejnené dňa 02.06.2020 (2,2 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie LC Brzotín - oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OOP4-2020/028966 zo dňa 01.06.2020 vo veci určenia Lesného celku Brzotín + príloha „por. mapa LC B...) – zverejnené dňa 02.06.2020 (1,9 MB) zip