Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

JUDr. Adriána Bérešová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 400

Referát vnútorných vecí

Ing. Andrea Kramárik

Telefón 041/5117 402

JUDr. Alžbeta Štefanková

Telefón 041/5117 404

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. arch. Iveta Královičová

Telefón 041/5117 420

Mgr. Sláva Bátorová

Telefón 041/5117 421

Referát starostlivosti o životné prostredie

 

JUDr. Zuzana Kucková

Telefón 041/5117 412

Mgr. Tomáš Levko

Telefón 041/5117 413

Referát lesného hospodárstva

Ing. Peter Bunčák

Telefón 041/5117 410

Ing. Juraj Cviček

Telefón 041/5117 411

Ing. Marián Futák

Telefón 041/5117 415

Ing. Augustín Chovaňák

Telefón 041/5117 407

Ing. Martin Schestág

Telefón 041/5117 414

Pozemkový referát

Eva Líšková

Telefón 041/5117 401

Ing. Jana Ničíková

Telefón 041/5117 418

JUDr. Janka Kucejová

Telefón 041/5117 408

Ing. Pavol Milúch

Telefón 041/5117 406

Ing. Soňa Šurinová

Telefón 041/5117 419

JUDr. Slávka Zanovitová

Telefón 041/5117 405

Referát katastra nehnuteľností

JUDr. Viera Martincová

Telefón 041/5117 417

JUDr. Jana Kopecká

Telefón 041/5117 416