Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovný čas

Organizačná štruktúra

1. Organizačný odbor

2. Odbor všeobecnej vnútornej správy

3. Odbor živnostenského podnikania

4. Odbor krízového riadenia

5. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

6. Odbor starostlivosti o životné prostredie

7. Pozemkový a lesný odbor

8. Katastrálny odbor