Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2021, štvrtok
 

Organizačný a právny odbor

        najmä

  • vypracúva vecné návrhy zákonov a iných právnych predpisov v pôsobnosti migračného úradu,
  • zabezpečuje činnosti súvisiace s aproximáciou práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, zabezpečuje súlad predkladaných návrhov právnych predpisov s právom Európskej únie, dokumentmi Rady Európy a príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami v pôsobnosti migračného úradu ,
  • zabezpečuje a vykonáva právne zastupovanie ministerstva na súdoch vo veciach azylu, doplnkovej ochrany a dočasného útočiska,
  • plní úlohy gestora informačného systému MIGRA v časti dátového fondu medzinárodnej ochrany, rozhoduje o prístupových právach do tohto informačného systému v uvedenej časti, poskytuje informácie oprávneným osobám a vedie príslušné evidencie,
  • plní úlohy v oblasti štatistiky v súlade s požiadavkami Eurostatu, Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a Štatistického úradu Slovenskej republiky na úseku konania o azyle.
 
>