Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Organizačný odbor

RNDr. Andrea Špaková

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004240

Eva Kaduková

informátor
Telefón 055 / 6004111

Monika Opiňárová

sekretariát prednostky
Telefón 055 / 6004301

Jana Široká

podateľňa
Telefón 055 / 6004315

Ing. Beáta Pancuráková

správa registratúry
Telefón 055 / 6004313

Mgr. Dominika Šeňová

č. dverí 410, koordinátor pre tvorbu akčného plánu, regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004146, mobil: 0917 399930

Bc. Pavol Soták

kontrola povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel
Telefón 055 / 6004145

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová

regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004146

Ingrid Lysá

supervízor zákaznického centra

Ivana Semančová

supervízor zákaznického centra

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy