Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Orgány verejnej moci

A Orgány verejnej moci
A/II.    Orgány vládnej moci
A/II.1       Orgány vládnej moci v rokoch 1918 - 1938
    18022  Slovenská republika rád v Prešove
A/IX.    Ústredné orgány štátnej správy od roku 1993
A/IX.3       Právnické osoby zriadené ústrednými úradmi
    22735

Krajský odbor Ministerstva pôdohospodárstva SR, pracovisko v Prešove 

A/X.    Úrady pozemkovej reformy 1920 - 1949
    18240 Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Prešove
    34521

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Humennom

    13579

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Kežmarku 

A/XI.    Verejná správa do roku 1922
A/XI.2       Stolice a župy
    22477

Šarišská župa 

    22478

Zemplínska župa - podžupan

    22479

Užská župa 

    24367

Spišská župa 

A/XI.3       Výsadné územia
     24368

Provincia XVI spišských miest 

     24369

Stolica X spišských kopijníkov 

A/XI.4       Vládni komisári
     24370  Dištriktuálny hlavný komisariát v Levoči
A/XI.6       Verejnosprávne výbory
     22480

Verejnosprávny výbor Šarišskej župy v Prešove 

     24371

Verejnosprávny výbor Spišskej župy 

A/XI.7       Slúžnovské úrady
     22481 Slúžnovský úrad v Bardejove
     22482

Slúžnovský úrad v Giraltovciach 

     22483

Slúžnovský úrad v Lemešanoch 

     22484

Slúžnovský úrad v Prešove 

     22485

Slúžnovský úrad v Sabinove

     22486

Slúžnovský úrad vo Svidníku 

     22487

Slúžnovský úrad vo Veľkých Kapušanoch

     22488

Slúžnovský úrad vo Vranove nad Topľou 

     22732

Slúžnovský úrad v Michaľanoch 

     22733

Slúžnovský úrad v Sečovciach

     24372

Slúžnovský úrad v Gelnici

     24373

Slúžnovský úrad v Kežmarku

     24374 Slúžnovský úrad v Levoči
     24375

Slúžnovský úrad v Spišskej Novej Vsi

     24376

Slúžnovský úrad v Spišskej Sobote

     24377

Slúžnovský úrad v Spišskej Starej Vsi

     24378

Slúžnovský úrad v Starej Ľubovni

     24379

Slúžnovský úrad v Spišskom Podhradí

A/XI.8       Štátne odborné úrady
     24380

Štátny hospodársky inšpektorát v Levoči 

     24381

Štátna okresná lesná správa v Gelnici 

     24382

Štátna okresná lesná správa v Košiciach 

     24383

Štátna okresná lesná správa v Moldave nad Bodvou 

     24384

Štátna okresná lesná správa v Podolínci 

     24385

Štátna okresná lesná správa v Poprade 

     24386

Štátna okresná lesná správa v Spišskej Starej Vsi 

     24387

Štátny lesný úrad v Levoči 

     24388

Štátny lesný úrad v Prešove 

     24389

Štátny okresný zverolekár v Levoči 

     24390

Štátny okresný zverolekár v Spišskom Podhradí 

     24391

Štátny stavebný úrad v Levoči 

     24392

Župná hospodárska rada v Levoči 

     13991

Sirotská stolica v Hniezdnom 

     13992

Sirotská stolica v Podolínci 

     13993

Sirotská stolica v Starej Ľubovni 

A/XIII.    Verejná správa v rokoch 1940 - 1945
A/XIII.1       Župy
      22492

Šarišsko-Zemplínska župa

A/XIII.2       Vládni poverenci
     22493

Vládny poverenec pre východnú oblasť so sídlom v Prešove

     22494

Vládny dôverník pre Zemplín 

A/XIV.    Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 - (1944) 1945
A/XIV.4       Štátne odborné úrady
     24393

Štátny lesný úrad v Jelšave 

     22755

Obvodný notársky úrad v Bardejove - okolie 

A/XV.    Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 - 1949
A/XV.3       Štátne stavebné úrady
     22619 

Štátny stavebný úrad v Prešove 

     24394

Štátny stavebný úrad v Poprade 

     18463

Štátny stavebný úrad Michalovce, expozitúra v Humennom 

A/XV.4       Iné špecializované štátne úrady
     18220

Okresný úrad ochrany práce v Prešove 

     34863

Okresný úrad ochrany práce v Prešove 

     34986

Školský inšpektorát v Medzilaborciach 

A/XVI.    Finančná správa
A/XVI.1       Finančné riaditeľstvá
    22495

Okresné finančné riaditeľstvo v Prešove 

A/XVI.2       Finančné správy
    18464

Okresná finančná správa v Humennom 

    13650

Okresná finančná správa v Poprade 

    27549

Okresná finančná správa vo Svidníku 

    22046

Okresná finančná správa vo Vranove nad Topľou 

A/XVI.3       Daňové a berné úrady
    18144

Daňový úrad v Prešove 

    18146

Daňový úrad v Sabinove 

    18234

Dôchodkový kontrolný úrad v Sabinove 

    18401

Daňová správa v Prešove 

    13213

Daňový úrad v Levoči 

    24796

Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi 

    28873

Daňový úrad v Levoči 

    22740

Daňový úrad v Giraltovciach 

    23200

Daňový úrad v Bardejove 

    18465

Daňový úrad Prešov pobočka Humenné 

    33461

Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Snina 

    13564

Daňový úrad v Kežmarku 

    13575

Daňová správa v Kežmark

    13576

Dôchodkový kontrolný úrad v Kežmarku 

    13587

Daňový úrad v Poprad

    13608

Daňový úrad v Spišskej Starej Vsi 

    13609

Dôchodkový kontrolný úrad v Spišskej Starej Vsi 

    33229

Daňový úrad v Poprade II

    33672

Daňový úrad vo Svite 

    33680 Daňový úrad v Kežmarku II
    13994

Daňový úrad v Starej Ľubovni 

    13995

Dôchodkový a kontrolný úrad v Starej Ľubovni

    33755

Daňový úrad Prešov – pobočka Stará Ľubovňa 

    31230

Daňový úrad v Stropkove 

    33168

Daňový úrad vo Svidníku 

    31721

Daňový úrad Prešov, pobočka Vranov nad Topľou

A/XVI.4       Colnice
    22734

Colný úrad v Prešove 

    24395

Colnica v Poprade, odbočka v Javorine 

    24396

Colnica v Poprade, odbočka v Mníšku nad Popradom 

    24397

Colnica v Poprade, odbočka v Lysej nad Dunajcom 

    24398

Colnica v Poprade, odbočka Letisko Poprad-Tatry 

    24399

Colnica v Poprade, odbočka v Plavči 

    24400

Colnica v Poprade, odbočka v Podspádoch 

    24401

Colnica v Poprade 

    24402

Colnica v Poprade, odbočka v Spišskej Novej Vsi 

    24403

Colný úrad vo Veľkej Frankovej 

    13833

Colný úrad v Poprade 

    13996

Colný úrad v Orlove - Plaveč 

    13997

Colný úrad v Mníšku nad Popradom

A/XVI.5       Finančná stráž
    24404

Inšpektorát finančnej stráže v Spišskej Starej Vsi 

    24405

Okresná finančná stráž v Gelnickej Hute 

    24406 

Okresná finančná stráž v Henclovej 

    24407

Okresná finančná stráž v Javorine 

    13998

Finančná stráž v okrese Stará Ľubovňa 

A/XVII.    Krajská správa v rokoch 1949 - 1960
A/XVII.1       Krajské národné výbory
    22496

Krajský národný výbor v Prešove 

A/XVII.6       Krajská štatistická služba 
    22497

Krajská služba štátneho úradu štatistického v Prešove 

A/XX.    Krajská správa od roku 1996
A/XX.1       Krajské úrady
    29973

Krajský úrad v Prešove 

    29974

Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia 

    33113

Krajský úrad životného prostredia v Prešove 

    33504

Krajský pozemkový úrad v Prešove 

    34265

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov 

A/XX.2       Štátne odborné úrady
    22738

Slovenská obchodná inšpekcia v Prešove 

A/XX.3       Iné úrady na krajskej úrovni
    35395 

Krajský úrad práce v Prešove 

    19493

Krajský odbor Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo Svidníku

A/XXI.    Okresná správa do roku 1945
A/XXI.2       Okresné úrady
    17967

Okresný úrad v Prešove I. 

    18045

Okresný úrad v Sabinove

    13214

Okresný úrad v Levoči 

    22744

Okresný úrad v Bardejove 

    22745

Okresný úrad v Giraltovciach 

    18466

Okresný úrad v Humennom 

    18467

Okresný úrad v Medzilaborciach 

    18468

Okresný úrad v Snine

    13387

Okresný úrad v Poprade 

    13428

Okresný úrad v Kežmarku 

    13495

Okresný úrad v Spišskej Starej Vsi

    13999

Okresný úrad v Starej Ľubovni

    19412

Okresný úrad vo Svidníku

    21811

Okresný úrad vo Vranove nad Topľou

A/XXI.3       Štátne odborné úrady
    18143 

Správa vicinálnych ciest v Prešove 

    18145

Školský inšpektorát v Prešove 

    18235

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Prešove 

    18339

Školský inšpektorát v Sabinove 

    22490

Katastrálny meračský úrad v Prešove

    22498

Úrad práce v Prešove

    22596

Štátna okresná lesná správa v Prešove

    13215

Úrad práce v Levoči

    13216

Župné cestmajsterstvo X. v Levoči

    13217

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Levoči

    22746

Katastrálny zememeračský úrad v Bardejove

    22991

Školský inšpektorát v Bardejove

    22994

Školský inšpektorát v Giraltovciach

    13388

Katastrálny meračský úrad v Poprade

    13430

Školský inšpektorát v Kežmarku

    13474

Verejná sprostredkovateľňa práce v Kežmarku 

    13476

Úrad práce v Kežmarku

    13540

Školský inšpektorát v Poprade

    14000

Školský inšpektorát v Starej Ľubovni

    14001

Katastrálny a meračský úrad v Starej Ľubovni

    14002

Úrad práce v Starej Ľubovni

    19320

Školský inšpektorát (Škôldozorný úrad) v Stropkove 

    35210

Školský inšpektorát vo Vranove nad Topľou

A/XXII.    Okresná správa v rokoch 1945 - 1990
A/XXII.1       Jednotné národné výbory
    13731

Jednotný národný výbor vo Vysokých Tatrách

A/XXII.2       Okresné národné výbory
    17968

Okresný národný výbor v Prešove 

    18049

Okresný národný výbor v Sabinove

    13218

Okresný národný výbor v Levoči

    22747

Okresný národný výbor v Bardejove

    22748

Okresný národný výbor v Bardejove

    22749

Okresný národný výbor v Giraltovciach

    18470

Okresný národný výbor I. v Humennom

    18471

Okresný národný výbor II. v Humennom

    18472

Okresný národný výbor v Medzilaborciach

    18473

Okresný národný výbor v Snine

    13480

Okresný národný výbor v Kežmarku 

    13481

Okresný národný výbor v Poprade

    13574

Okresný národný výbor v Spišskej Starej Vsi 

    14003

Okresný národný výbor v Starej Ľubovni I.

    14004

Okresný národný výbor v Starej Ľubovni II.

    19220

Okresný národný výbor v Stropkove

    19221

Okresný národný výbor vo Svidníku I.

    19222

Okresný národný výbor vo Svidníku II.

    21676

Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou 

    35066

Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou

A/XXII.3       Štátne odborné úrady
    18325

Okresná starostlivosť o mládež v Sabinove 

    18356

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Prešove

    22722

Geodézia v Prešove

    13219

Okresný úrad ochrany práce v Levoči

    22739

Národný úrad práce,  okresný  úrad práce v Bardejove

    22895

Regionálna pozemková a info služba MPSR  Bardejov

    22897

Okresná správa cestovného ruchu v Bardejove

    22900

Okresná správa ciest v Bardejove

    23191

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove

    18474

Stredisko geodézie v Humennom

    18475

Okresná inšpekcia požiarnej ochrany v Humennom

    18476

Okresná poľnohospodárska správa v Humennom

    18477

Okresná správa ciest v Humennom

    18478

Okresná starostlivosť o mládež v Medzilaborciach

    18479

Okresná starostlivosť o mládež v Snine

    18480

Okresná komisia ľudovej kontroly a štatistiky v Humennom

    18481

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Medzilaborciach

    18482

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Snine

    18483

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Humennom

    34864

Okresný úrad ochrany práce v Humennom

    13475

Okresný úrad ochrany práce v Kežmarku

    13497

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Poprade

    13539

Okresný úrad ochrany práce v Poprade

    13557

Okresné pedagogické stredisko v Poprade

    13660

Okresná poľnohospodárska správa v Poprade

    14005

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa

    14006

Okresná správa cestovného ruchu v Starej Ľubovni

    14007

Okresná poľnohospodárska správa v Starej Ľubovni

    14008

Okresný úrad ochrany práce v Starej Ľubovni

    14009

Centrum poradensko-psychologických služieb v Starej Ľubovni

    14010

Okresná finančná správa v Starej Ľubovni

    14011

Krajská správa geodézie a kartografie, stredisko Stará Ľubovňa

    14012

Okresná inšpekcia požiarnej ochrany v Starej Ľubovni

    14013

Okresná služba štátneho úradu štatistického v Starej Ľubovni

    14014

Slovenský štatistický úrad, kontaktné miesto Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 1

    32490

Okresný výbor Zboru požiarnej ochrany v Starej Ľubovni

    19216

Okresné oddelenie slovenského štatistického úradu vo Svidníku

    19321

Ukrajinský školský inšpektorát v Stropkove

    19410

Úrad ochrany mládeže v Stropkove

    19411

Okresná starostlivosť o mládež vo Svidníku

    19413

Okresný úrad ochrany práce v Stropkove

    19414

Okresný úrad ochrany práce vo Svidníku

    21648

Okresný úrad ochrany práce vo Vranove nad Topľou

    21652

Okresná starostlivosť o mládež vo Vranove nad Topľou

    21656

Dôchodkový kontrolný úrad vo Vranove nad Topľou

    22032

Regionálna pozemková informačná služba Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo Vranove nad Topľou

    22056

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu vo Vranove nad Topľou

    22059

Okresná správa cestovného ruchu vo Vranove nad Topľou

    22066

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou

    22077

Okresná správa ciest vo Vranove nad Topľou

A/XXIII.    Okresná správa od roku 1991
A/XXIII.1       Okresné a obvodné úrady
    18447

Okresný úrad v Prešove II. 

    18462

Obvodný úrad v Prešove I.

    34023

Obvodný úrad životného prostredia v Sabinove

    34024

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove

    34199

Okresný úrad v Prešove III.

    34264

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Prešove

    13291

Obvodný úrad v Levoči 

    28370

Okresný úrad v Levoči

    23186

Okresný úrad v Bardejove

    23206

Okresný úrad v Bardejove

    32946

Obvodný úrad v Humennom

    34883

Okresný úrad v Humennom

    34884

Okresný úrad v Snine

    34885

Okresný úrad v Medzilaborciach

    34886

Obvodný úrad v Medzilaborciach

    34888

Obvodný úrad v Snine

    13676

Okresný úrad v Poprade II.

    13815

Obvodný úrad v Kežmarku

    13846

Okresný úrad v Kežmarku II.

    34865

Obvodný úrad v Spišskej Starej Vsi

   19435

Okresný úrad v Stropkove

   19436

Obvodný úrad vo Svidníku I

   19437

Okresný úrad vo Svidníku I.

   19450

Okresný úrad vo Svidníku II.

   19461

Obvodný úrad životného prostredia vo Svidníku

   19464

Obvodný úrad v Stropkove I.

   19465

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove

   19490

Obvodný úrad vo Svidníku II.

   31241

Okresný úrad práce vo Svidníku

   35714

Obvodný úrad v Stropkove II.

   22101

Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou

   22102

Obvodný úrad v Hanušovciach nad Topľou

   22103

Okresný úrad vo Vranove nad Topľou

   22104

Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou

A/XXIII.2       Štátne odborné úrady
   18455 

Lesný úrad v Prešove 

   23181

Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove

   23183

Pozemkový úrad v Bardejove

   23184

Obvodný lesný úrad v Bardejove

   23185

Obvodný úrad v Bardejove

   23187

Okresný úrad životného prostredia v Bardejove

   36695

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bardejove

   18469

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom

   32947

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom

   34889

Obvodný pozemkový úrad v Humennom

   34890

Obvodný lesný úrad v Humennom

   36944

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom

   32831

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku

   33059

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

   33681

Obvodný úrad životného prostredia v Poprade

   34093

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade

   34678

Obvodný úrad životného prostredia v Poprade

   14015

Školská správa v Starej Ľubovni

   14016

Pozemkový úrad v Starej Ľubovni

   14017

Lesný úrad v Starej Ľubovni

   14018

Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni

   14020

Okresný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni

   19226

Okresné veterinárne stredisko vo Svidníku

   19503

Regionálna veterinárna starostlivosť vo Svidníku

   19504

Regionálna veterinárna správa v Stropkove

   22090

Okresný úrad práce vo Vranove nad Topľou

   28095

Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Vranove nad Topľou

   28118

Okresný úrad práce, Národný úrad práce vo Vranove nad Topľou

   33834

Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou

   35329

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou

A/XXIII.3       Iné úrady na okresnej úrovni
    18644 

Sociálna poisťovňa pobočka Humenné 

    13829

Pôdohospodárska platobná agentúra v Poprade 

    13850

Regionálna pozemková informačná služba v Poprade

    35905

Stredisko služieb škole v Poprade

    36756

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad

    19214

Okresná správa ciest vo Svidníku 

    19494

Regionálna pozemková a informačná služba Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo Svidníku

    19501

Pozemkový úrad vo Svidníku 

    19502

Lesný úrad vo Svidníku

    32612

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny v Stropkove

    33591

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove II.

    22106

Rada obrany okresu vo Vranove nad Topľou

    22120

Obvodný úrad práce vo Vranove nad Topľou

    33607

Obvodný pozemkový úrad vo Vranove nad Topľou

    33608

Pozemkový úrad vo Vranove nad Topľou

    35135

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou

    35197

Školská správa vo Vranove nad Topľou

A/XXIV.    Mestská a obecná správa do roku 1945
A/XXIV.1       Magistráty
    18048

Magistrát mesta Sabinova 

    22499

Magistrát mesta Prešova

    13221

Magistrát mesta Spišské Podhradie

    24794

Magistrát mesta Levoče

    24798

Magistrát mesta Gelnice

    22751

Magistrát mesta Bardejova

    13390

Magistrát mesta Poprad

    13395

Magistrát mesta Spišská Sobota

    13436

Magistrát mesta Kežmarok

    13438

Magistrát mesta Ľubica

    13451

Magistrát mesta Spišská Belá

    14022

Magistrát mesta Hniezdne

    14023

Magistrát mesta Podolínec

    14024

Magistrát mesta Stará Ľubovňa

A/XXIV.2       Mestské úrady
    17978

Mestský úrad v Prešove

    18077 

Mestský úrad v Sabinove

    22752

Mestský úrad v Bardejove 

A/XXIV.3       Mestečká
    18057

Mestečko Lipany 

    22726

Mestečko Lipany II.

    13399

Mestečko Veľká

    13401

Mestečko Stráže pod Tatrami

    13404

Mestečko Matejovce

    13444

Mestečko Vrbov

A/XXIV.4       Obce a obecné úrady
     13234

Obec Studenec 

A/XXIV.5       Notárske úrady
A/XXIV.6       Iné miestne úrady
A/XXV.    Mestská a obecná správa v rokoch 1945 - 1990
A/XXV.1       Mestské národné výbory
A/XXV.2       Obvodné úrady miestnych národných výborov
A/XXV.3       Miestne národné výbory
A/XXVI.    Mestská a obecná samospráva od roku 1991
A/XXVI.2       Mestské úrady
A/XXVI.3       Úrady mestských častí
A/XXVI.4       Obecné úrady
A/XXVI.5       Špecializované úrady