Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Pracovné príležitosti

V nasledujúcom menu nájdete:
- oznámenia o vyhlásení výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení – každé v samostatnom článku (OÚ B. Bystrica – OŠ – Výberové konanie – riaditeľ ...),
- informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – všetky v jednom článku (OÚ B. Bystrica – OŠ – Voľné pracovné miesta za všetky školy a školské zariadenia spolu),
- inzeráty uchádzačov o prácu v školstve – všetky v jednom článku (OÚ B. Bystrica – OŠ – Uchádzači o prácu).

 
Svoje ponuky zasielajte na adresu skolstvo.bb@minv.sk.

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na uvedenú adresu vo formáte podľa súboru s názvom "Zverejňovanie VPM – vzor", ktorý je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie.

Inzeráty uchádzačov o prácu v školstve zasielajte na uvedenú adresu vo formáte podľa súboru s názvom "Zverejňovanie UoP – vzor", ktorý je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie.

V prípade ukončenia výberového konania, obsadenia voľného pracovného miesta alebo neaktuálnosti inzerátu uchádzača o prácu prosíme túto informáciu oznámiť tiež na uvedenú adresu – z dôvodu ukončenia zverejnenia na webovej stránke odboru školstva OÚ BB.

Ak nebude daná informácia doručená v priebehu troch mesiacov od zverejnenia voľného pracovného miesta alebo od zverejnenia inzerátu uchádzača o prácu, jeho zverejnenie bude ukončené. Zverejnenie výberového konania bude ukončené po termíne určenom na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania.