Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Pracovné príležitosti

V nasledujúcom menu nájdete:
- oznámenia o vyhlásení výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení – každé v samostatnom článku (OÚ B. Bystrica – OŠ – Výberové konanie – riaditeľ ...),
- informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – všetky v jednom článku (OÚ B. Bystrica – OŠ – Voľné pracovné miesta za všetky školy a školské zariadenia spolu),

 
Svoje ponuky zasielajte na adresu skolstvo.bb@minv.sk.
Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na uvedenú adresu vo formáte podľa súboru s názvom "Zverejňovanie VPM – vzor", ktorý je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie.

V prípade obsadenia voľného pracovného miesta prosíme túto informáciu oznámiť tiež na uvedenú adresu – z dôvodu ukončenia zverejnenia na webovej stránke odboru školstva OÚ BB.
Zverejnenie výberového konania bude ukončené po termíne určenom na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania.