Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 
MV SR / MV SR / Public relations / vzor-nevstupuj / Odbor všeobecnej vnútornej správy

OU Nitra - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku registrácie fondov, združení a spoločenstiev a na úseku štátneho občianstva.

Vedúca odboru:

Mgr. Jana Nemcová

Telefón 037/ 65 49 340