Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci

Dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Ing. Viera Šutáková, vedúca oddelenia

poverená zastupovaním vedúceho odboru
Telefón 041/733 5664

Mgr. Ivana Frajtová

Telefón 041/733 5661

Bc. Božena Chládeková

Telefón 041/733 5662

Ing. Katarína Kacianová

Telefón 041/733 5663

Mgr. Mária Komancová

Spločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Telefón 041/733 5659

Mgr. Alena Štrbová

Telefón 041/733 5666

Mgr. Ďurmeková Darina

Telefón 041/733 5665

Bc. Emília Pavlusíková

Telefón 041/733 5660

Oddelenie priestupkov

JUDr. Katarína Hollá

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5641

Ing. Jarmila Bednárová

Telefón 041/733 5644

Ing. Daniela Konkolová

Telefón 041/733 5647

Bc. Jana Kirnerová

Telefón 041/733 5646

Eva Martinčová

Telefón 041/733 5650

Ing. Viktor Šimko

Telefón 041/733 5652

Mgr. Lýdia Šusteková

Telefón 041/733 5653

Bc. Michaela Cihá

Telefón 041/733 5648

Mgr. Mariana Gašincová

Telefón 041/733 5645

Mgr. Andrea Záborská

Telefón 041/733 5655

Bc. Vladimír Michna

Telefón 041/733 5657

Ing. Petra Papíková Reháková

Telefón 041/733 5654