Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Zamestnanci

Dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci

Ing. Viera Šutáková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5640

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Mgr. Ivana Frajtová

Telefón 041/733 5661

Miroslava Müller

Telefón 041/733 5652

Ing. Katarína Kacianová

Telefón 041/733 5663

Mgr. Mária Komancová

Telefón 041/733 5659

Mgr. Alena Štrbová

Telefón 041/733 5666

Mgr. Ďurmeková Darina

Telefón 041/733 5665

Bc. Emília Pavlusíková

Telefón 041/733 5662

Janka Gabčová

Telefón 041/733 5660

Bc. Vladimír Michna

Telefón 041/733 5656

Bc. Milan Králik

Telefón 041/733 5660

Oddelenie priestupkov

Mgr. Gašincová Mariana

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5645

Ing. Jarmila Bednárová

Telefón 041/733 5644

Ing. Daniela Konkolová

Telefón 041/733 5647

Mgr. Andrea Záborská

Telefón 041/733 5655

Bc. Veronika Balážová

Telefón 041/733 5650

Mgr. Martina Ceterová

Telefón 041/733 5649

Mgr. Agáta Trpišová

Telefón 041/733 5654

Ing. Dominika Tŕniková

Telefón 041/733 5641

Mgr. Adriana Vrbinská

Telefón 041/733 5642

Mgr. Jaroslav Kardoš

Telefón 041/733 5657

JUDr. Martina Akantisová

Telefón 041/733 5651

Ing. Dominika Žáková

Telefón 041/733 5653

Mgr. Anna Bambúchová

Telefón 041/733 5648

Bc. Mária Várošová

Telefón 041/733 5646