Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť vo voľbách do Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, o sídle volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 35. riadnom zasadnutí dňa 2. septembra 2013 uznesením č. 186/2013 určilo volebné obvody, počet poslancov v nich a sídla obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných v roku 2013.

V Nitrianskom samosprávnom kraji sa volí celkom 54 poslancov.

Sídlom volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja je Nitriansky samosprávny kraj, Župné námestie 3 , 949 01 Nitra (budova Nitrianskej galérie).

Volebný obvod č. 1 – Komárno

počet volených poslancov: 8

sídlo volebnej komisie:

Stredná odborná škola technická – Müszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

zahŕňa územie nasledovných obcí :

Bajč, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Dulovce, Holiare, Hurbanovo, Chotín, Imeľ, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Martovce, Moča, Modrany, Mudroňovo, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Patince, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Svätý Peter, Šrobárová, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove

Volebný obvod č. 2 – Levice

počet volených poslancov: 9

sídlo volebnej komisie:

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Bajka, Bátovce, Beša, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Čaka, Čata, Demandice, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Dolný Pial, Domadice, Drženice, Farná, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Horné Semerovce, Horné Turovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Keť, Kozárovce, Krškany, Kubáňovo, Kukučínov, Kuraľany, Levice, Lok, Lontov, Lula, Málaš, Malé Kozmálovce, Malé Ludince, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce, Pečenice, Plášťovce, Plavé Vozokany, Podlužany, Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Starý Hrádok, Starý Tekov, Šahy, Šalov, Šarovce, Tehla, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok, Tlmače, Tupá, Turá, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Veľký Ďur, Vyškovce nad Ipľom, Vyšné nad Hronom, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce, Žemberovce, Žemliare

Volebný obvod č. 3 – Nitra

počet volených poslancov: 13

sídlo volebnej komisie:

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj – Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hosťová, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Lehota, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince, Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Výčapy – Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce

Volebný obvod č. 4 – Nové Zámky

počet volených poslancov: 8

sídlo volebnej komisie:

Spojená škola, Komárňanská 28, 940 55 Nové Zámky

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Andovce, Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Branovo, Čechy, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Hul, Jasová, Jatov, Kmeťovo, Kolta, Komjatice, Komoča, Lipová Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nové Zámky, Palárikovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Semerovo, Šurany, Trávnica, Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas, Zemné

Volebný obvod č. 5 – Šaľa

počet volených poslancov: 4

sídlo volebnej komisie:

Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Šaľa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec

Volebný obvod č. 6 – Štúrovo

počet volených poslancov: 3

sídlo volebnej komisie:

Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Dubník, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Nová Vieska, Obid, Pavlová, Rúbaň, Salka, Sikenička, Strekov, Svodín, Šarkan, Štúrovo

Volebný obvod č. 7 – Topoľčany

počet volených poslancov: 6

sídlo volebnej komisie:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada

Volebný obvod č. 8 – Zlaté Moravce

počet volených poslancov: 3

sídlo volebnej komisie:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, 953 26 Zlaté Moravce

zahŕňa územie nasledovných obcí:

Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Zlatno, Žikava, Žitavany

 

 

 

Nitra

doc. Ing. Milan Belica, PhD.

predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja