Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Oznamovanie korupcie

Čo korupcia znamená?

Zneužitie moci na osobné obohatenie, zneužitie postavenia - zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech.

Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo žiadosť o úplatok, či jeho prijate. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napr. o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych, príbuzných a pod. Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvy.

Opatrenia proti korupcii

  1. Každý má povinnosť nahlásiť korupciu, s ktorou sa stretol.   Nahlasovať korupciu môžu zamestnanci OÚ, občania ako aj iné osoby.
  2. Budeme pravidelne kontrolovať akékoľvek podnety a náznaky týkajúce sa možnej korupcie.
  3. Spôsob nahlásenia závažnej protispoločenskej činnosti:
    1. písomne, prednostovi OÚ do diskrétnej poštovej schránky
    2. ústne do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby  alebo osobne prednostovi počas dňa „Otvorené dvere u prednostu“.
    3. elektronicky na emailovú adresu: TA.13G4@DGA.1SRAFLSZ@

“Otvorené dvere u prednostu“

 

Prijímanie návrhov, podnetov a konštruktívnej kritiky  od občanov okresu Rožňava s cieľom zabezpečiť transparentný, spravodlivý a rovnaký postup respektíve proces pri vybavovaní žiadostí a požiadaviek občanov.

 

Prijímanie návrhov, podnetov a konštruktívnej kritiky  od  zamestnancov okresného úradu.

Podpora angažovanosti, iniciatívy a kreativity zamestnancov  s cieľom zlepšovania procesov, zefektívnenia práce na  jednotlivých odboroch  okresného úradu a proklientského prístupu k občanom.

 

Streda

15:00 – 17:00 hod.

2.poschodie kancelária prednostu

Každý nepárny týždeň


Kde môžete oznámiť korupciu?

-> Ak ste zamestnancom Okresného úradu Rožňava:

Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.: 0961 0 43851
E-mail: TA.13G4@AGH@

 

-> Ak ste klientom Okresného úradu Rožňava:

Národná kriminálna agentúra Prezídia policajného zboru
Pracovisko Košice
Rampová 7
040 01 Košice
Tel.: 09619 66041

 

Potrebujete sa poradiť?

Informačná kancelária pre obete trestných činov Košice
Komenského 52
041 26 Košice
Tel.: 055/600 1445