Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Stará Ľubovňa

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU-SL-PLO-2020/000674-04-VF rozhodnutie o zastavení konania - návrh na zápis zrušenia pozemkového spoločenstva "Minčol" v Kyjove p.s. (213,6 kB) pdf
OU-SL-PLO-2020/000203-27-VF rozhodnutie o ustanovení opatrovníka na zastupovanie účastníkov konania (podrobnejšie v dokumente) o jednoduchých pozemkových úpravách v časti k. ú. Hniezdne - hospodársky dvor (280,3 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/010603-002 ver. vyhláška - oznám. o zač. konania a nariadení úst. pojednávania s miestnym zisťovaním podľa §73 ods. 4 a ods. 5 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách - „POTOK HRADLOVÁ – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU OBCE KYJOV“ (174,2 kB) pdf
Informácia pre politické strany a politické hnutia - oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (127,2 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/010453 vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok ROSATE TF a DICOPUR M750 v súvislosti s ničením burín v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR v okrese Stará Ľubovňa (139,8 kB) pdf
Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa (607,5 kB) pdf
Technická kontrola (TK) a emisná kontrola (EK) - informácia (156,2 kB) pdf
Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Stará Ľubovňa pdf
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky (191,0 kB) pdf
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov pdf