Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Oznamy

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Register pozemkových spoločenstiev

 

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Zverejnenie informácie o začatých konaniach podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z.z. (PDF, 214 kB)

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Schválenie projektu pozemkových úprav v Záhradkovej osade Drieňová  v k.ú. Šípkové (PDF, 1 MB)

Zverejnenie projektu pozemkových úprav v Záhradkovej osade "Lančár - Kút" - verejná vyhláška (PDF, 171 kB)

Geometrický plán - Grafická časť projektu pozemkových úprav v Záhradkovej osade "Lančár - Kút" (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí nového konania vo veci zmeny druhu pozemkov v k.ú. Šterusy podľa § 19 zákona č. 220/2004 Z.z. (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zverejnení Rozdeľovacieho plánu Registra nového stavu v ZO Drieňová Šípkové (PDF, 165 kB)

Geometrický plán ZO Drieňová Šípkové (PDF, 12 MB)

Oznámenie o začatí konania - Zmena hranice poľovného revíru Zvernica Baraní dvor (PDF, 497 kB)

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ "Sĺňava - Hať" v k.ú. Drahovce (PDF, 7 MB)

Oznámenie o zverejnení Rozdeľovacieho plánu - Registra nového stavu v ZO Sĺňava Hať (PDF, 450 kB)

geometrický plán ZO Sĺňava hať - 1. časť (PDF, 2 MB)

geometrický plán ZO Sĺňava hať - 2. časť (PDF, 3 MB)

Oznámenie o začatí konania o vysporiadaní pozemkov ZO Drieňová Šípkové (PDF, 537 kB)

Oznámenie o začatí konania o vysporiadaní pozemkov ZO Dudváh Kocurice (PDF, 539 kB)

Oznámenie o začatí konania o vysporiadaní pozemkov v ZO Vysoké sady Vrbové (PDF, 394 kB)

Nariadenie Poľnohospodárskemu výrobnému a obchodnému družstvu Kočín vykonať rekultiváciu poškodenej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Šterusy (PDF, 5 MB)