Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2021, pondelok
 

Oznamy a aktuality

Slovenský národný archív

Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať a sprístupňovať archívne dokumenty, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych predchodcov, a zároveň umožniť ich využívanie. Týka sa to archívnych dokumentov s celoštátnym významom, ako aj tých, ktoré SNA získal kúpou alebo darom.

Slovenský národný archív predstavuje zároveň hlavné vedecko-výskumné a školiace pracovisko v odbore archívnictva v Slovenskej republike.
Štúdium v bádateľni v obmedzenom režime

Podmienky štúdia v bádateľni archívu v obmedzenom režime.


Dočasné zneprístupnenie fondového oddelenia prezídium Krajinského úradu
Z dôvodu reinventarizácie je fondové oddelenie prezídium archívneho fondu Krajinský úrad, (1920) 1928 – 1938 (1940), neprístupné na štúdium až do odvolania.


Prístup k digitalizátom sčítacích hárkov z roku 1930Pre prebiehajúcu aktualizáciu internetovej stránky Slovenského národného archívu sú niektoré podstránky rozpracované. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

 

Slovenský národný archív (ďalej SNA) je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať a sprístupňovať archívne dokumenty, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych predchodcov a zároveň umožniť ich využívanie. Týka sa to archívnych dokumentov s celoštátnym významom, ako aj tých, ktoré SNA získal kúpou, alebo darom.

Slovenský národný archív predstavuje zároveň hlavné vedecko-výskumné a školiace pracovisko v odbore archívnictva v Slovenskej republike.