Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Verejné Vyhlášky

Oznamy

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=namestovo

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=tvrdosin

aktualizovaná tabuľka : Zverejnenie konaní podľa § 12c) zákona č. 5042003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Príloha (PDF, 67 kB)