Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Informačný systém EIA/SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

 Vzory tlačív

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe §26 ods. 3písm. h) zákona

NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zverejňuje ročnú správu o prevádzke a kontrole (DOC, 172 kB)

zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – Kotol na biomasu prevádzkovateľa spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (DOC, 172 kB)

za rok 2017 (DOC, 172 kB)

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
001 súčasná krajinná štruktúra (12,7 MB) tif
002_pozitívne_prvky_a_javy (44,1 MB) tif
003_negatívne prvky a javy (15,1 MB) tif
004_návrh RUSES (33,0 MB) tif
006_priemet generelu NUSES (6,4 MB) tif
007_mapa chránených území (5,9 MB) tif
008_ohrozené územia vodnou eróziou (6,2 MB) tif
009_prvky krajinnej štruktúry (1,1 MB) tif
010_hodnotenie ekologickej stability (980,1 kB) tif
011_geoekosystemy (6,4 MB) tif
01_súčasná krajinná štruktúra (5,3 MB) jpg
02_pozitívne prvky a javy (8,2 MB) pdf
03_negatívne prvky a javy (7,6 MB) jpg
04_návrh RUSES a opatrení (2,0 MB) pdf
05_analytická textová časť (12,2 MB) pdf
06_syntézová a návrhová textová časť (8,6 MB) pdf
EIA_ziadost_o_povinne_hodnotenie (62,4 kB) rtf
EIA_ziadost_o_povinne_hodnotenie - MZP SR (61,5 kB) rtf
EIA_ziadost_o_upustenie_od_variantneho_riesenia (69,3 kB) rtf
EIA_ziadost_o_zistovacie_konanie (64,4 kB) rtf
Evidencny_list_odpadu_ priloha_c_1 (279,0 kB) rtf
Ohlasenie_o_vzniku_odpadu_a_nakladani_s_nim_priloha_c_2 (304,7 kB) rtf
OO-ziadost_o_schvalenie_postupu_vypoctu (92,6 kB) rtf
OO-ziadost_o_suhlas_na_umiestnenie_stavbu_ZZO (47,2 kB) rtf
OO_oznamenie_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia (63,8 kB) rtf
Oznamenie_o_vzniku_skody_sposobenej_zivocichmi (61,2 kB) rtf
ziadost o vyrub (34,3 kB) doc
Ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby (78,8 kB) rtf
Ziadost_o_kolaudaciu_stavby (58,0 kB) rtf
Ziadost_o_poskytnutie_nahrady_skody_sposobenej_zivocichmi (62,7 kB) rtf
Ziadost_o_registraciu_podla_par98_priloha_c_19a (136,6 kB) rtf
Ziadost_o_vyjadrenie_k_ vynatiu_lesnych_pozemkov (64,4 kB) rtf
Ziadost_o_vyjadrenie_k_ vynatiu_pody (64,3 kB) rtf
Ziadost_o_vypustanie_vod (71,1 kB) rtf
2017_Rocna_sprava_o_prevadzke_a_kontrole_zariadenia_KB_spoluspalovanie_odpadov (172,0 kB) doc