Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o o priestupkoch v znení neskorších predpisov (175,2 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (176,6 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (176,5 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (175,5 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (194,6 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (180,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (144,7 kB) pdf