Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Ochrana ovzdušia

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia použivájúce organické rozpúšťadla za rok 2019 (PDF, 228 kB)

k 31.5.2018

 Štátna vodná správa

Žiadosť o vyjadrenie (PDF, 194 kB)

Žiadosť o súhlas (PDF, 200 kB)

Odpadové hospodárstvo

Žiadosť o vyjadrenie (PDF, 278 kB)

Ochrana prírody a krajiny

Žiadosť o vyjadrenie pre Žilinu OPaK (PDF, 299 kB) 04.09.2018

Žiadosť o vyjadrenie OPaK (PDF, 210 kB) 04.09.2018

Zoznam vyhradených miest v TANAPe (PDF, 421 kB)

Klzáky v TANAPe (PDF, 77 kB)