Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Aktualizácia Registra doručených žiadostí o regionálny príspevok, zverejnené dňa 25.09.2019 (250,1 kB) pdf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Poltár zo dňa 18. septembra 2019, zverejnené dňa 25.09.2019 (1,2 MB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP - výzva 3/OÚ Poltár/2019, zverejnené dňa 19.09.2019 (250,5 kB) pdf
Príloha č.1-Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, zverejnené dňa 23.08.2019 (631,8 kB) rtf
Výzva č. 03-OÚPT-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, zverejnené dňa 23.08.2019 (292,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č.032018 SŠ PT 002, zverejnené dňa 26.7.2018 (5,4 MB) pdf
Výzva OÚ PT, zverejnené dňa 13.8.2018 (303,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí, zverejnené dňa 19.9.2018 (116,2 kB) pdf
Aktualizácia registra došlých žiadostí RP, zverejnené dňa 24.9.2018 (121,9 kB) pdf
Aktualizácia žiadostí o RP, zverejnené dňa 3.10.2018 (119,3 kB) pdf
Zápisnica z rokovania výboru AP NRO Poltár zo dňa 24.9.2018, zverejnené dňa 24.10.2018 (240,4 kB) pdf
2. Výzva OÚ PT, zverejnené dňa 1.3.2019 (323,6 kB) pdf
Príloha č.1 – Žiadosť o RP, zverejnené dňa 4.3.2019 (631,8 kB) rtf
Výzva č. 02-OÚPT-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - 1. aktualizácia zo dňa 19.03.2019 (101,7 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 09.04.2019 (249,5 kB) pdf
Aktualizácia Registra doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 10.04.2019 (256,8 kB) pdf
Aktualizácia Registra doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 11.04.2019 (255,7 kB) pdf
Aktualizácia Registra žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 16.04.2019 (249,4 kB) pdf