Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výzva č. 2/2020 - na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, zverejnené dňa 01.07.2020 (1,1 MB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, zverejnené dňa 01.07.2020 (692,7 kB) rtf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Poltár zo dňa 29.06.2020, zverejnené dňa 01.07.2020 (1,5 MB) pdf
Register žiadostí o poskytnutie RP výborom zaradených do ročných priorít - aktualizácia, zverejnené dňa 22.04.2020 (249,9 kB) pdf
Register žiadostí o poskytnutie RP výborom zaradených do ročných priorít, zverejnené dňa 03.04.2020 (251,6 kB) pdf
1. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“ -Banholzer Anna, zverejnené dňa 01.04.2020 (282,8 kB) pdf
2. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“ -Mesto Poltár, zverejnené dňa 01.04.2020 (298,9 kB) pdf
3. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Cinobaňa, zverejnené dňa 01.04.2020 (284,2 kB) pdf
4. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec České Brezovo, zverejnené dňa 01.04.2020 (283,7 kB) pdf
5. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Hrnčiarska Ves, zverejnené dňa 01.04.2020 (297,6 kB) pdf
6. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Hrnčiarske Zalužany, zverejnené dňa 01.04.2020 (280,9 kB) pdf
7. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Kalinovo, zverejnené dňa 01.04.2020 (297,2 kB) pdf
8. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Kokava nad Rimavicou, zverejnené dňa 01.04.2020 (282,9 kB) pdf
9. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Málinec, zverejnené dňa 01.04.2020 (280,3 kB) pdf
10. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Ozdín, zverejnené dňa 01.04.2020 (277,6 kB) pdf
11. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Uhorské, zverejnené dňa 01.04.2020 (284,2 kB) pdf
12. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Utekáč, zverejnené dňa 01.04.2020 (282,0 kB) pdf
13. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Obec Veľká Ves, zverejnené dňa 01.04.2020 (296,5 kB) pdf
14. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Spojená škola Poltár, zverejnené dňa 01.04.2020 (284,4 kB) pdf
15. Zápisnica o hlasovaní per rollam k predloženej žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“- Zamkov, s.r.o., zverejnené dňa 01.04.2020 (286,7 kB) pdf
Register žiadostí o poskytnutie RP prerokovaných výborom, zverejnené dňa 01.04.2020 (247,8 kB) pdf
Register žiadostí o poskytnutie RP postúpených na prerokovanie výborom, zverejnené dňa 23.03.2020 (250,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 13.03.2020 (247,6 kB) pdf
Výzva rok 2020 - aktualizácia - na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, zverejnené dňa 02.03.2020 (238,4 kB) pdf
Výzva rok 2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - aktualizácia, zverejnené dňa 21.02.2020 (221,9 kB) pdf
Príloha č. 1- Žiadosť o poskytnutie RP, zverejnené dňa 21.2.2020 (634,2 kB) rtf
Príloha č. 2- Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1, zverejnené dňa 21.2.2020 (759,5 kB) pdf
Príloha č. 3- Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, zverejnené dňa 21.2.2020 (1,3 MB) pdf
Príloha č. 4- Zoznam merateľných ukazovateľov projektov, zverejnené dňa 21.2.2020 (1,6 MB) pdf
Príloha č. 5- Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí, zverejnené dňa 21.2.2020 (193,5 kB) pdf
Príloha č. 6- Akčný plán rozvoja okresu Poltár v znení dodatku č. 3, zverejnené dňa 21.2.2020 (984,8 kB) pdf
Zápisnica z pracovného rokovania výboru NRO Poltár zo dňa 19.02.2020, zverejnené dňa 20.02.2020 (460,0 kB) pdf
Aktualizácia Registra doručených žiadostí o regionálny príspevok, zverejnené dňa 25.09.2019 (250,1 kB) pdf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Poltár zo dňa 18. septembra 2019, zverejnené dňa 25.09.2019 (1,2 MB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP - výzva 3/OÚ Poltár/2019, zverejnené dňa 19.09.2019 (250,5 kB) pdf
Príloha č.1-Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, zverejnené dňa 23.08.2019 (631,8 kB) rtf
Výzva č. 03-OÚPT-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, zverejnené dňa 23.08.2019 (292,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č.032018 SŠ PT 002, zverejnené dňa 26.7.2018 (5,4 MB) pdf
Výzva OÚ PT, zverejnené dňa 13.8.2018 (303,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí, zverejnené dňa 19.9.2018 (116,2 kB) pdf
Aktualizácia registra došlých žiadostí RP, zverejnené dňa 24.9.2018 (121,9 kB) pdf
Aktualizácia žiadostí o RP, zverejnené dňa 3.10.2018 (119,3 kB) pdf
Zápisnica z rokovania výboru AP NRO Poltár zo dňa 24.9.2018, zverejnené dňa 24.10.2018 (240,4 kB) pdf
2. Výzva OÚ PT, zverejnené dňa 1.3.2019 (323,6 kB) pdf
Príloha č.1 – Žiadosť o RP, zverejnené dňa 4.3.2019 (631,8 kB) rtf
Výzva č. 02-OÚPT-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku - 1. aktualizácia zo dňa 19.03.2019 (101,7 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 09.04.2019 (249,5 kB) pdf
Aktualizácia Registra doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 10.04.2019 (256,8 kB) pdf
Aktualizácia Registra doručených žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 11.04.2019 (255,7 kB) pdf
Aktualizácia Registra žiadostí o poskytnutie RP, zverejnené dňa 16.04.2019 (249,4 kB) pdf