Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
RÚSES okresu Rimavská Sobota oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu verejná vyhláška, zverejnené dňa 22.05.2020 (466,6 kB) pdf
RÚSES Rimavská Sobota - text, zverejnené dňa 22.05.2020 (13,7 MB) pdf
RÚSES Rimavská Sobota - M1 - súčasná krajinná štruktúra, zverejnené dňa 22.05.2020 (39,1 MB) pdf
RÚSES Rimavská Sobota - M2 - priemet pozitívnych prvkov a javov, zverejnené dňa 22.05.2020 (50,9 MB) pdf
RÚSES Rimavská Sobota - M3 - priemet negatívnych prvkov a javov, zverejnené dňa 22.05.2020 (49,2 MB) pdf
RÚSES Rimavská Sobota - M4 - environmentálne problémy, zverejnené dňa 22.05.2020 (50,6 MB) pdf
RÚSES Rimavská Sobota - M5 - návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení, zverejnené dňa 22.05.2020 (44,5 MB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2019 (135,1 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2016 (113,0 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2015 (114,2 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2014 (115,1 kB) pdf
Oznam - odpady 2014 (39,8 kB) pdf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2013 (115,5 kB) pdf
VERSACO - súhlas (492,6 kB) pdf