Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

Dokumenty na stiahnutie:

 

 

rok 2020

 • zverejnené dňa 24.9.2020: Rozhodnutie OU-BS-OSZP-2020/000993-008 (PDF, 1 MB), Obec Prenčov - rozšírenie kamanalizácie a ČOV.
 • zverejnené dňa 10.8.2020: Upovedomenie o začatí konania OU-BS-OSZP-2020/001054-002 (PDF, 280 kB), Svätý Anton kanalizácia a ČOV - zmena.
 • zverejnené dňa 4.8.2020: Úpovedomenie o začatí konania OU-BS-OSZP-2020/000993-002 (PDF, 285 kB).
 • zverejnené dňa 11.2.2020: Rozhodnutie OU-BS-OSZP-2020/000055-007 (PDF, 2 MB), SO-02 Dažďová kanalizácia v rámci chodníka v obci Svätý Anton.

rok 2019

 • zverejnené dňa 3.12.2019: Upovedomenie o začatí konania OU-BS-OSZP-2019/001367-003 (PDF, 330 kB), Svätý Anton - chodník pri ceste I/51, druhá etapa.

rok 2018

 • zverejnené dňa 22.06.2018: Oznámenie OU-BS-OSZP-2018/000370 (PDF, 3 MB), zámeru vyhlásenia chráneného stromu „Sekvojovec za botanickou záhradou“.
 • zverejnené dňa 22.06.2018: Oznámenie OU-BS-OSZP-2018/000370 (PDF, 4 MB), zámeru vyhlásenia chránených stromov  „Smrekovce na Hornej Rovni“.
 • zverejnené dňa 22.06.2018: Oznámenie OU-BS-OSZP-2018/000370 (PDF, 3 MB), zámeru vyhlásenia chráneného stromu „Lipa na Hornej Rovni“.
 • zverejnené dňa 22.06.2018: Oznámenie OU-BS-OSZP-2018/000370 (PDF, 3 MB), zámeru vyhlásenia chráneného stromu „Gaštan v Štiavnických Baniach“.
 • zverejnené dňa 10.04.2018: Oznámenie OU-BS-OSZP-2018/000370 (PDF, 1 MB), zámeru na zrušenie chránených stromov  Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici.
 • zverejnené dňa 05.04.2018: Nariadenie ústneho pojednávania OU-BS-OSZP-2018/000043-12 (DOC, 156 kB) vo veci vydania dodatočného stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stvby s názvom Sanácia zatopeného územia - odvodnenie, k.ú. Štiavnické Bane.
 • zverejnené dňa 05.02.2018: Rozhodnutie OU-BS-OSZP-2018/000043-007 (DOC, 145 kB), prerušenie koniania Obce Štiavnické Bane.
 • zverejnené dňa 26.01.2018: Rozhodnutie OU-BS-OSZP-2018/000040-015 (DOC, 197 kB), uskutočnenie vodnej stavby "BANSKÁ ŠTIAVNICA - záhradkárska oblasť Štefultov, chata na parcele č.7039/1, prípojka vody "  
 • zverejnené dňa 17.01.2018: OU-BS-OSZP-2018/000051-008 (DOC, 157 kB), rozhodnutie Obytný súbor vo Svätom Antone, inžinierske siete, objekt Verejný vodovod v k.ú. Svätý Anton, All Geo - Geodetické služby, s.r.o. 
 • zverejnené dňa 02.01.2018OU-BS-OSZP-2017/001453-006 (DOC, 152 kB), "Vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v koryte toku a na pobrežných pozemkoch v k.ú. Teplá, Podhorie".

rok 2017

 • zverejnené dňa 18.12.2017: OU-BS-OSZP-2017/ 001015-004 (DOC, 217 kB), Upovedomenie o začatí stavebného konania Svätý Anton, vodný tok Studenský potok - protipovodňová ochrana. 
 • zverejnené dňa 14.12.2017: OU-BS-OSZP-2017/001361-009 (DOC, 169 kB), Rozhodnutie vo veci vodnej stavby s názvom: Svätý Anton - rozšírenie obecného vodovodu.
 • zverejnené dňa 27.11.2017: OU-BS-OSZP-2017/001389-003 (DOC, 157 kB), Upovedomenie o začatí konania " Sanácia zatopeného územia - odvodnenie,  Štiavnické Bane".
 • zverejnené dňa 23.11.2017: OU-BS-OSZP-2017/001361 (DOC, 158 kB), Oznámenie o začatí vodoprávneho konania " Rozšírenie verejného vodovodu Svätý Anton".
 • zverejnené dňa 23.11.2017: OU-BS-OSZP-2017/001453 (DOC, 148 kB), Upovedomenie o začatí konania "Vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v koryte toku a na pobrežných pozemkoch v k.ú. Teplá, Podhorie".
 • zverejnené dňa 23.11.2017: OU-BS-OSZP-2017/001409-004 (DOC, 154 kB), Upovedomenie o začatí konania " Prípojka vody Banská Štiavnica -záhradkárska oblasť Štefultov".

 

rok 2016

 • zverejnené dňa 18.1.2016: Zverejnenie oznámenia o začatí konania č.: OU-BS-OSZP-2016/000002-001 (PDF, 2 MB), Banská Štiavnica, odkanalizovanie ulíc 8.mája a SNP.

rok 2015