Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :


rok 2019

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=zvolen&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=detva&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=krupina&f=


rok 2018

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=zvolen
http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=detva

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=krupina