Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Zamestnanci

 

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Rimavská Sobota:

http://www.mpsr.sk/ovn2019?f=rimavska+sobota

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Revúca:

http://www.mpsr.sk/ovn2019?f=revuca

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Rimavská Sobota:

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=rimavska+sobota

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Revúca:

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=revuca