Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Zamestnanci

Oznamy:

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Lučenec:

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=lucenec

Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v katastrálnych územiach okresu Poltár:

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=poltar

 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výzva na vyjadrenie sa k odvolaniu, zverejnené dňa 26.11.2019 (2,0 MB) pdf
Rozhodnutie o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v PR Ipeľský Potok, zverejnené dňa 4.11.2019 (2,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia v PR Ipeľský Potok, zverejnené dňa 1.10.2019 (1,8 MB) pdf
Predloženie odvolania, zverejnené dňa 26.6.2019 (725,6 kB) pdf
Povolenie projektu JPÚ Nové Hony - rozhodnutie, zverejnené dňa 26.6.2019 (8,0 MB) pdf
Výzva na vyjadrenie k odvolaniu, zverejnené dňa 4.6.2019 (1,6 MB) pdf
Protest prokurátora – výzva k vyjadreniu, zverejnené dňa 29.3.2017 (11,1 MB) pdf
Rozhodnutie o proteste prokurátora, zverejnené dňa 23.5.2017 (9,9 MB) pdf
Výzva na vyjadrenie k odvolaniu, zverejnené dňa 21.6.2017 (4,4 MB) pdf
Protest prokurátora - výzva k vyjadreniu, zverejnené dňa 24.7.2017 (13,9 MB) pdf
Rozhodnutie č. OU-LC-PLO-2017/000461-3R,zverejnené dňa 2.8.2017 (5,5 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci navrhovanej uznanej zvernice v PR Poltár, zverejnené dňa 20.9.2017 (1,9 MB) pdf
Uverejnenie projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade Kalinovo, zverejnené dňa 20.10.2017 (832,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení uznanej zvernice na výcvik poľovných psov, zverejnené dňa 24.10.2017 (2,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti o vyhlásenie pozemkov v k. ú. Praha za nepoľovné, zverejnené dňa 14.11.2017 (686,7 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania vo veci žiadosti o vyhlásenie pozemkov v k. ú. Praha za nepoľovnú plochu, zverejnené dňa 8.12.2017 (1,0 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Lupoč, zverejnené dňa 13.12.2017 (13,8 MB) pdf
Výzva na vyjadrenie k protestu prokurátora, zverejnené dňa 20.12.2017 (5,1 MB) pdf
Rozhodnutie o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Lupoč, zverejnené dňa 19.1.2018 (13,9 MB) pdf
Rozhodnutie o proteste prokurátora, zverejnené dňa 30.1.2018 (5,3 MB) pdf
Výzva k vyjadreniu-Lupoč, zverejnené dňa 9.2.2018 (5,1 MB) pdf
Predloženie odvolania voči rozhodnutiu o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Lupoč, zverejnené dňa 9.3.2018 (813,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Ľuboreč II a výzva k vyjadreniu, zverejnené dňa 29.5.2018 (2,9 MB) pdf
Zastavenie konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v revíri Lupoč,zverejnené dňa 12.6.2018 (1,3 MB) pdf
Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri Ľuboreč II, zverejnené dňa 16.7.2018 (1,9 MB) pdf
Zisťovanie početnosti mníšky veľkohlavej v lesoch - opatrenie, zverejnené dňa 18.12.2018 (313,7 kB) pdf
Informácia k zákonu č. 140_2014 Z. z. - nález Ústavného súdu, zverejnené dňa 14.2.2019 (27,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení projektu JPÚ Fiľakovo - verejná vyhláška, zverejnené dňa 9.4.2019 (3,2 MB) pdf
Začatie konania PR Ipeľský Potok, zverejnené dňa 10.4.2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o poverení vykonávania ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v PR Ipeľský Potok, zverejnené dňa 20.5.2019 (742,6 kB) pdf