Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Sadzobník správnych poplatkov

Zverejnenie linku na informačný systém, v ktorom sú informácie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Podľa zákona  314/2014 zo 14. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony § 24 ods. 1) Okresný úrad informuje bezodkladne verejnosť prostredníctvom:

http://enviroportal.sk/sk/eia - informačného systému rezortu MŽP SR (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA).

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Poldre VLM SR (26,5 MB) zip