Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Obvyklá výška nájomného za uživanie poľnohospodárskej pôdy pri prevadzkovaní podniku za okres Stropkov

par. 1. ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z.

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=stropkov&f=

Obvyklá výška nájomného za uživanie poľnohospodárskej pôdy pri prevadzkovaní podniku za celé Slovensko

http://www.mpsr.sk/ovn2019