Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  CITES

Verejná vyhláška zo dňa 19.03.2020 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky - NDS (PDF, 349 kB)

Oznámenie - ekorem - 12.3.2020 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania zo dňa 26.2.2020 (PDF, 226 kB)

Oznámenie - Transpetrol (PDF, 3 MB)

Žiadosť o výrub náletových drevín - TAVOS (PDF, 405 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 22.1.2020 (PDF, 227 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - vzor, tlačivo (PDF, 178 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.01.2020 - Oznámenie o začatí stavebného konania - NDS - vodovod (PDF, 394 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 13.12.2019 (PDF, 484 kB)

Rozhodnutie zo dňa 27.11.2019 (PDF, 299 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 15.10.2019 (PDF, 387 kB)

Rozhodnutie zo dňa 19.9.2019 (PDF, 438 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 26.8.2019 (PDF, 443 kB)

Rozhodnutie zo dňa 28.8.2019 (PDF, 544 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.8.2019 (PDF, 264 kB)

Petícia - odpoveď Červeník (PDF, 328 kB)

Petícia - odpoveď Malženice (PDF, 329 kB)

Informácia pre verejnosť 24.7.2019 (PDF, 211 kB)

Oznámenie dotkutým orgánom - 24.7.2019 (PDF, 232 kB)

Výzva obci - 24.7.2019 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť - 16.7.2019 (PDF, 140 kB)

Oznámenie dotknutým orgánom - 16.7.2019 (PDF, 161 kB)

Výzva obci - 16.7.2019 (PDF, 155 kB)

Petícia Červeník (PDF, 498 kB)

Petícia Malženice (PDF, 427 kB)

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber odpadov - rozšírenie druhov odpadov (PDF, 237 kB)

Zaslanie zámeru (PDF, 394 kB)

Zaslanie zámeru obci (PDF, 312 kB)

Rozhodnutie zo dňa 01.07.2019 (PDF, 638 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.6.2019 (PDF, 290 kB)

Informácia pre verejnosť - Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov (PDF, 164 kB)

Zaslanie zámeru (PDF, 165 kB)

Zaslanie zámeru obci (PDF, 158 kB)

Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách - oznámenie o lehote pre vydanie rozhodnutia (PDF, 156 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 2.5.2019 (PDF, 431 kB)

Oznámenie o podaní odvolania zo dňa 7.5.2019 (PDF, 173 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 140 kB)

Oznámenie dotknutým orgánom (PDF, 161 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 24.4.2019 (PDF, 174 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 10.4.2019 (PDF, 255 kB)

Rozhodnutie zo dňa 10.4.2019 (PDF, 291 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 1.4.2019 (PDF, 313 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 25.3.2019 (PDF, 223 kB)

Informácia pre verejnosť (PDF, 165 kB)

Zaslanie zámeru zo dňa 12.3.2019 (PDF, 165 kB)

Zaslanie zámeru zo dňa 29.1.2019 (PDF, 166 kB)

Rozhodnutie zo dňa 30.1.2019 (PDF, 303 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 22.1.2019 (PDF, 180 kB)

Zverejnenie žiadosti - 9.1.2019 (PDF, 739 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 08.01.2019 (PDF, 574 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.12.2018 (PDF, 178 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.12.2018 (PDF, 185 kB)

Zverejnenie žiadosti (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 29.11.2018 (PDF, 714 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.11.2018 (PDF, 10 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 15.8.2018 (PDF, 137 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 14.8.2018 (PDF, 186 kB)

Zverejnenie žiadosti - 31.7.2018 (PDF, 914 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia verejnou vyhláškou zo dňa 2.7.2018 (PDF, 589 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 9.7.2018 (PDF, 57 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 20.6.2018 (PDF, 68 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 20.6.2018 (PDF, 43 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 4.6.2018 (PDF, 66 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 31.5.2018 (PDF, 110 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 18.5.2018 (PDF, 500 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 9.4.2018 (PDF, 48 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 28.3.2018 (PDF, 166 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 26.2.2018 (PDF, 48 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 22.2.2018 (PDF, 99 kB)

Oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (RTF, 69 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom (RTF, 61 kB)

Žiadosť na vydanie súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (RTF, 70 kB)

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok podľa §26 ods. 3 písm b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (RTF, 75 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu o umiestnení stavby/ o povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. (RTF, 75 kB)

Žiadosť o vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, k stavbe (RTF, 42 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku z hľadiska ochrany prírody a krajiny (PDF, 28 kB)