Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sebedražie, obec Sebedražie, okres Prievidza, kraj Trenčín.

Informácia o začatých konaniach podľa §12c zákona č. 504/2003 Z.z. (DOCX, 29 kB)

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Sebedražie, (PDF, 3 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - schválenie (PDF, 3 MB)

Tlačivá pre úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy