Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2019, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sebedražie, obec Sebedražie, okres Prievidza, kraj Trenčín.

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Sebedražie, (PDF, 3 MB)

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - schválenie (PDF, 3 MB)

Tlačivá pre úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy