Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

 Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor Vám oznamuje, že dňom 31.12.2019 končí platnosť zberného podúčtu

IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 

NÁZOV ÚČTU: Ministerstvo vnútra SR - Poplatky katastra

Všetky prijaté platby po tomto termíne budú poplatníkovi vrátené. Z uvedeného dôvodu je možné uhrádzať správne poplatky nasledovnými formami:

cez eKolok zakúpený na kiosku (platobný terminál)

cez eKolok zakúpený na pošte

cez platobný predpis vystavený v module správnych poplatkov

cez mobilnú aplikáciu eKolok

cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk (VK) (https://m.ekolky.gov.sk)