Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2019, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Vzory tlačív  |  Legislatíva  |  Register pozemkových spoločenstiev

Pozemkové úpravy:

http://www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=7&office=23

 

Oznam:

- obvyklá výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov