Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci
[HlavnyText]
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, 02. 07. 2020 (3,5 MB) rtf
Výzva okresu Lučenec na rok 2020 aktualizácia, 02. 07. 2020 (308,8 kB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov, 02. 07. 2020 (160,3 kB) rtf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Lučenec zo dňa 25. júna 2020 (421,7 kB) pdf
Zoznam zaevidovaných žiadostí do výzvy č. OU-LC-OO-2020/001273, zverejnené dňa 7.2.2020 (23,1 kB) pdf
Hlasovanie per rollam č. 4, zverejnené dňa 7.2.2020 (276,8 kB) pdf
Hlasovanie per rollam č. 3, zverejnené dňa 7.2.2020 (274,6 kB) pdf
Hlasovanie per rollam č. 2, zverejnené dňa 7.2.2020 (281,0 kB) pdf
Hlasovanie per rollam č. 1, zverejnené dňa 7.2.2020 (281,7 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku,zverejnené dňa 14.01.2020 (631,8 kB) rtf
Výzva rok 2020 – aktualizácia Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 14.1.2020 (696,5 kB) pdf
Zápisnica z pracovného rokovania Výboru pre rozvoj okresu Lučenec zo dňa 30. septembra 2019, zverejnené dňa 2.10.2019 (612,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, aktualizovaný dňa 30. 09. 2019 (63,0 kB) pdf
Výzva č. 2 na rok 2020 Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 25.9.2019 (180,7 kB) pdf
Výzva č. 1 na rok 2020 Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 4.9.2019 (456,6 kB) pdf
Plán kontrolnej činnosti OU Lučenec-rok 2016, zverejnené dňa 31.3.2016 (5,4 MB) pdf
Plán činnosti OU Lučenec na rok 2016 a vyhodnotenie za rok 2015, zverejnené dňa 31.3.2016 (15,1 MB) pdf
Výzva Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 22.8.2018 (413,3 kB) pdf
Žiadosť o regionálny príspevok: pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 16/2018 – Mesto Fiľakovo, zverejnené dňa 22.8.2018 (342,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 17/2018 – Mesto Fiľakovo, zverejnené dňa 22.8.2018 (257,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 1/2018 – Mesto Fiľakovo – Rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska, zverejnené dňa 24.8.2018 (941,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 2/2018 – Obec Tomášovce – Sociálny podnik, zverejnený dňa 24.8.2018 (1,0 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 3/2018 – SOŠ Szakközépiskola – Zriadenie Tréningových centier a Regionálnych centier vzdelávania, zverejnené dňa 24.8.2018 (1,0 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 4/2018 – SOŠ HSaD – Zriadenie Tréningových centier a Regionálnych centier vzdelávania, zverejnené dňa 24.8.2018 (1,0 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 5/2018 – Mesto Lučenec – Rekonštrukcia tržnice, zverejnené dňa 24.8.2018 (258,2 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 6/2018 – Mesto Fiľakovo – Nová mestská tržnica, zverejnené dňa 24.8.2018 (262,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 7/2018 – Mesto Fiľakovo – Rekonštrukcia 4 učební v rámci inkluzívneho vzdelávania, zverejnené dňa 24.8.2018 (321,0 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 8/2018 – Mesto Fiľakovo – Problém bývania marginalizovanej skupiny obyvateľov, zverejnené dňa 24.8.2018 (265,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 9/2018 – Obec Tuhár – Projektová dokumentácia – Dom sociálnych služieb, zverejnené dňa 24.8.2018 (250,5 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 10/2018 – Mesto Lučenec – Výstavba cyklistickej cestičky, zverejnené dňa 24.8.2018 (263,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 11/2018 – Mesto Lučenec – Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, zverejnené dňa 24.8.2018 (254,6 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 12/2018 – Mesto Lučenec – Vstup nových investorov do priemyselného parku Lučenec, zverejnené dňa 24.8.2018 (245,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 13/2018 – Revízia AP LC, zverejnené dňa 24.8.2018 (246,4 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 14/2018 – Oblastná organizácia cestovného ruchu – Sieťovanie služieb cestovného ruchu, zverejnené dňa 24.8.2018 (277,3 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 15/2018 – Obec Holiša – Sociálny podnik, zverejnené dňa 24.8.2018 (281,7 kB) pdf
Pozvánka na seminár k vyhláseným výzvam, zverejnené dňa 4.9.2018 (714,9 kB) rtf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01/ OÚ-LC-OO-2018/008761, zverejnené dňa 26.9.2018 (33,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 18/2018 - Obec Tuhár – skvalitnenie služieb zberu biologicky rozložiteľný odpad a drobného stavebného odpadu v obci Tuhár. Zakúpenie vlečky a radlice za traktor, zverejnené dňa 17.10.2018 (264,1 kB) pdf
Register doručených žiadostí aktualizovaný dňa 26. 10. 2018, zverejnené dňa 26.10.2018 (37,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP aktualizovaný dňa 21.02.2019, zverejnené dňa 21.2.2019 (38,0 kB) pdf
2. Výzva Okresný úrad Lučenec, zverejnená dňa 07. marec 2019 (955,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, zverejnené dňa 7.3.2019 (637,3 kB) rtf
Schéma v znení dodatku č.1, zverejnené dňa 7.3.2019 (759,9 kB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov projektov, zverejnené dňa 7.3.2019 (420,2 kB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Lučenec v znení dodatku č. 2, zverejnené dňa 7.3.2019 (1,2 MB) pdf
Akčný plán okresu Lučenec v znení dodatku č. 3, zverejnené dňa 2.4.2019 (1,0 MB) pdf
3. Výzva Okresný úrad Lučenec, zverejnená dňa 02. apríla 2019 (1,0 MB) pdf
Informácia o výberovom konaní - lektori a učitelia v zahraničí 2019/2020, zverejnené dňa 8.4.2019 (179,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 2 - OU-LC-OO-2019/003572, zverejnené dňa 18.4.2019 (61,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 2 – OU-LC-OO-2019/004694, zverejnené dňa 2.5.2019 (39,3 kB) pdf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, zo dňa 10. apríla 2019, zverejnené dňa 2.5.2019 (730,5 kB) pdf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, zo dňa 23. apríla 2019, zverejnené dňa 2.5.2019 (533,3 kB) pdf