Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci
[HlavnyText]
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku,zverejnené dňa 14.01.2020 (631,8 kB) rtf
Výzva rok 2020 – aktualizácia Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 14.1.2020 (696,5 kB) pdf
Zápisnica z pracovného rokovania Výboru pre rozvoj okresu Lučenec zo dňa 30. septembra 2019, zverejnené dňa 2.10.2019 (612,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, aktualizovaný dňa 30. 09. 2019 (63,0 kB) pdf
Výzva č. 2 na rok 2020 Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 25.9.2019 (180,7 kB) pdf
Výzva č. 1 na rok 2020 Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 4.9.2019 (456,6 kB) pdf
Plán kontrolnej činnosti OU Lučenec-rok 2016, zverejnené dňa 31.3.2016 (5,4 MB) pdf
Plán činnosti OU Lučenec na rok 2016 a vyhodnotenie za rok 2015, zverejnené dňa 31.3.2016 (15,1 MB) pdf
Výzva Okresný úrad Lučenec, zverejnené dňa 22.8.2018 (413,3 kB) pdf
Žiadosť o regionálny príspevok: pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 16/2018 – Mesto Fiľakovo, zverejnené dňa 22.8.2018 (342,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 17/2018 – Mesto Fiľakovo, zverejnené dňa 22.8.2018 (257,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 1/2018 – Mesto Fiľakovo – Rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska, zverejnené dňa 24.8.2018 (941,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 2/2018 – Obec Tomášovce – Sociálny podnik, zverejnený dňa 24.8.2018 (1,0 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 3/2018 – SOŠ Szakközépiskola – Zriadenie Tréningových centier a Regionálnych centier vzdelávania, zverejnené dňa 24.8.2018 (1,0 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 4/2018 – SOŠ HSaD – Zriadenie Tréningových centier a Regionálnych centier vzdelávania, zverejnené dňa 24.8.2018 (1,0 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 5/2018 – Mesto Lučenec – Rekonštrukcia tržnice, zverejnené dňa 24.8.2018 (258,2 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 6/2018 – Mesto Fiľakovo – Nová mestská tržnica, zverejnené dňa 24.8.2018 (262,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 7/2018 – Mesto Fiľakovo – Rekonštrukcia 4 učební v rámci inkluzívneho vzdelávania, zverejnené dňa 24.8.2018 (321,0 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 8/2018 – Mesto Fiľakovo – Problém bývania marginalizovanej skupiny obyvateľov, zverejnené dňa 24.8.2018 (265,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 9/2018 – Obec Tuhár – Projektová dokumentácia – Dom sociálnych služieb, zverejnené dňa 24.8.2018 (250,5 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 10/2018 – Mesto Lučenec – Výstavba cyklistickej cestičky, zverejnené dňa 24.8.2018 (263,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 11/2018 – Mesto Lučenec – Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, zverejnené dňa 24.8.2018 (254,6 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 12/2018 – Mesto Lučenec – Vstup nových investorov do priemyselného parku Lučenec, zverejnené dňa 24.8.2018 (245,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 13/2018 – Revízia AP LC, zverejnené dňa 24.8.2018 (246,4 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 14/2018 – Oblastná organizácia cestovného ruchu – Sieťovanie služieb cestovného ruchu, zverejnené dňa 24.8.2018 (277,3 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 15/2018 – Obec Holiša – Sociálny podnik, zverejnené dňa 24.8.2018 (281,7 kB) pdf
Pozvánka na seminár k vyhláseným výzvam, zverejnené dňa 4.9.2018 (714,9 kB) rtf
Register doručených žiadostí k výzve č. 01/ OÚ-LC-OO-2018/008761, zverejnené dňa 26.9.2018 (33,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 18/2018 - Obec Tuhár – skvalitnenie služieb zberu biologicky rozložiteľný odpad a drobného stavebného odpadu v obci Tuhár. Zakúpenie vlečky a radlice za traktor, zverejnené dňa 17.10.2018 (264,1 kB) pdf
Register doručených žiadostí aktualizovaný dňa 26. 10. 2018, zverejnené dňa 26.10.2018 (37,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP aktualizovaný dňa 21.02.2019, zverejnené dňa 21.2.2019 (38,0 kB) pdf
2. Výzva Okresný úrad Lučenec, zverejnená dňa 07. marec 2019 (955,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, zverejnené dňa 7.3.2019 (637,3 kB) rtf
Schéma v znení dodatku č.1, zverejnené dňa 7.3.2019 (759,9 kB) pdf
Zoznam merateľných ukazovateľov projektov, zverejnené dňa 7.3.2019 (420,2 kB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Lučenec v znení dodatku č. 2, zverejnené dňa 7.3.2019 (1,2 MB) pdf
Akčný plán okresu Lučenec v znení dodatku č. 3, zverejnené dňa 2.4.2019 (1,0 MB) pdf
3. Výzva Okresný úrad Lučenec, zverejnená dňa 02. apríla 2019 (1,0 MB) pdf
Informácia o výberovom konaní - lektori a učitelia v zahraničí 2019/2020, zverejnené dňa 8.4.2019 (179,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 2 - OU-LC-OO-2019/003572, zverejnené dňa 18.4.2019 (61,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí k výzve č. 2 – OU-LC-OO-2019/004694, zverejnené dňa 2.5.2019 (39,3 kB) pdf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, zo dňa 10. apríla 2019, zverejnené dňa 2.5.2019 (730,5 kB) pdf
Zápisnica z pracovného stretnutia Výboru pre rozvoj okresu Lučenec, zo dňa 23. apríla 2019, zverejnené dňa 2.5.2019 (533,3 kB) pdf