Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Zamestnanci  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

Úsek pozemkový

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Upozornenie pre nájomcov pozemkov. Viac (PDF, 388 kB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Pribiš.

 • Začatie konania jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Pribiš. Viac (PDF, 225 kB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Poruba - Geceľ.

 • Povolenie JPÚ Poruba - Geceľ. Viac (PDF, 2 MB)
 • Mapka obvodu JPÚ Poruba - Geceľ. Viac (PDF, 2 MB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Zábrež.

 • Povolenie JPÚ Zábrež. Viac (PDF, 2 MB)
 • Mapka obvodu JPÚ Zábrež. Viac (PDF, 519 kB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľký Bysterec a Malý Bysterec, lokalita "Klince"

 • Začatie konania jednoduchých pozemkových úprav. Viac (PDF, 805 kB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bziny

 • Zastavenie konania. Viac (PDF, 652 kB)
 • Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov konania jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bziny. Viac (PDF, 307 kB)
 • Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Bziny. Viac (PDF, 220 kB)

Projekt jednoduchých pozemkových úrav v k.ú. Kňažia

 • Zastavenie konania. Viac (PDF, 187 kB)
 • Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav. Viac (PDF, 330 kB)

Projekt jednoduchých pozemkových úprav Horná Lehota

 • Zverejnenie rozdeľovacieho plánu a grafické zobrazenie. Viac (PDF, 232 kB) + mapa (PDF, 835 kB)
 • Pozvánka. Viac (PDF, 385 kB)
 • Oznámenie o platnosti ZUNP. Viac (PDF, 441 kB)
 • Návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP). Viac (PDF, 94 kB) + Doručenie (PDF, 536 kB)
 • Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU). Viac (PDF, 3 MB)
 • Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU). Viac (PDF, 407 kB)
 • Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu. Viac (PDF, 1 MB)
 • Zverejnenie registra pôvodného stavu. Viac (PDF, 376 kB)
 • Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Horná Lehota. Viac (PDF, 220 kB)
 • Grafická príloha - mapa (PDF, 321 kB)

Projekt pozemkových úprav v KÚ Krivá

 • Schválenie vykonania projektu - rozhodnutie (PDF, 1 MB)
 • Schválenie vykonania projektu - vyhláška (PDF, 131 kB)

 

 

 

Úsek lesný

 

 

Úsek poľovníctva

 

 

Pozemkové spoločenstvá

 • Systém náležitej starostlivosti - upozornenie. Viac (PDF, 3 MB)
 • Systém náležitej starostlivosti - les. Viac (DOCX, 47 kB)
 • Systém náležitej starostlivosti - mimo les. Viac (DOCX, 44 kB)
 • Systém náležitej starostlivosti (DDS) domáci hospodársky subjekt. Viac (DOCX, 52 kB)
 • Systém náležitej starostlivosti - dovozcovia. Viac (DOCX, 41 kB)