Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Štátna vodná správa

 • Žiadosť o vyjadrenie. Tu (DOCX, 18 kB)
 • Žiadosť o súhlas. Tu (DOCX, 19 kB)
 • Žiadosť o vodoprávne povolenie - fyzická osoba. Tu (DOCX, 19 kB)
 • Žiadosť o vodoprávne povolenie - právnická osoba. Tu (DOCX, 18 kB)
 • Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Tu (DOC, 34 kB)
 • Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych (splaškových) odpadových vôd. Tu (DOC, 40 kB)
 • Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd - nepriamo. Tu (RTF, 73 kB)
 • Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. Tu (RTF, 79 kB)

 

Štátna správa ochrany prírody a krajiny

 • Žiadosť o vyjadrenie. Tu (DOC, 41 kB)
 • RÚSES okresu Dolný Kubín. Viac (PDF, 16 MB)
  • obrázok 1 - RUSES DK SKS obrázok (JPG, 25 MB)
  • obrázok 3 - RUSES DK negatíva obrázok (JPG, 41 MB)
  • obrázok 4 - RUSES DK návrh obrázok (JPG, 13 MB)

 

Štátna správa odpadového hospodárstva

 • Žiadosť o registráciu. Tu (PDF, 159 kB)
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla. Tu (DOCX, 21 kB)
 • Prílohy k žiadosti o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla. Tu (DOCX, 16 kB)
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním. Tu (XLSX, 49 kB)

  

Štátna správa ochrany ovzdušia

 •  Správa o stave životného prostredia SR za rok 2016. Viac (PDF, 35 MB)