Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Oznamy pre verejnosť

Zamestnanci  |  Dokumenty  |  Oznamy pre verejnosť  |  Certifikáty KEP

OZNAMY

 

        Odbor živnostenského podnikania  si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona.

Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

 

  • Úhrada správnych poplatkov  (PDF, 358 kB)
  • Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra (správny poplatok 4.- EUR).
  • Register účtovných závierok - s účinnosťou od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohu jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva, v postavení osvedčujúcej osoby, kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z    Registra účtovných závierok.
    Účtovná jednotka (napr. podnikateľ) môže o kópiu dokumentu alebo časti dokumentu, ktoré sa jej týkajú požiadať osobne na odbore živnostenského podnikania Okresného úradu Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
    Kópia dokumentu alebo časti dokumentu vydaného z Registra účtovných závierok je rovnocenná, vrátane všetkých právnych účinkov, s dokumentom, alebo časťou dokumentu, uloženým v Registri účtovných závierok.
    Služba je spoplatnená správnym poplatkom 0,33 eura za stranu vydaného dokumentu, najmenej však 1,50 eura.

 

Možnosť  využívania elektronických služieb so zaručeným elektronickým podpisom /ZEP/ http://www.slovensko.sk 

Informácia o podnikaní v oblasti vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a športu sa nachádzajú na stránke: https://www.minedu.sk/sport/