Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznamy pre verejnosť

10. výročie podpísania zmluvy  |  Oznamy pre verejnosť

O Z N A M

Na základe usmernenia  VI/2 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike budú od 16. 3. 2020  úradné hodiny Okresného úradu Žilina a Klientskeho centra skrátené nasledovne:

8:00 – 11:00 hod.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa do odvolania vybavujú len:

Občianske preukazy:

-        Prijatie žiadosti po skončení platnosti OP,

-        Prijatie žiadosti max. 2 mesiace pred skončením platnosti,

-        Prijatie žiadosti pri nahlásení straty alebo odcudzení dokladov,

-        Výdaj dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vodičské preukazy:

-        Prijatie žiadosti po nadobudnutí vodičského oprávnenia,

-        Prijatie žiadosti pri skončení platnosti VP,

-        Prijatie žiadosti pri strate a odcudzení dokladu,

-        Výdaj len dokladov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Cestovné pasy:

-        Prijatie žiadosti len základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok,

-        výdaj len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do  dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

Aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu nebude vykonávaná. Občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

 

Dopravný inšpektorát:

Iba online rezervácie. Vstup do budovy maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

 

Ďalej všetci zamestnanci Okresného úradu

sú povinní využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.  Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

 

Katastrálny odbor:

Návrhy na vklad je potrebné zasielať poštou, prostredníctvom advokátovnotárov. Potvrdený návrh na vklad Vám spolu s platobným predpisom na úhradu správneho poplatku zašleme na Vami uvedenú adresu. Správny poplatok je možné zakúpiť si na pošte a pribaliť ho do zásielky, uhradiť po prijatí platobného predpisu alebo využiť mobilnú aplikáciu a virtuálny eKolkomat.

Infolinka katastrálneho odboru: 0918 544 455

 

Živnostenský odbor:

Všetky žiadosti sú k dispozícií pri vchode do klientskeho centra alebo k stiahnutiu na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

Call centrum živnostenského odboru: 0918 963 227

 

Vstupujte výhradne po jednom !

 

Naďalej platí prísny zákaz vstupu s deťmi !

 

Odbor živnostenského podnikania upozorňuje podnikateľskú verejnosť

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona. Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.