Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznamy úradu (iné informácie)

Smernice MV SR

Smernica MVSR  (PDF, 309 kB) Vnútorná organizácia okresného úradu - Smernica MVSR č. 14/2018

Štátna správa po novom

CALL CENTRUM MV SR - informačný kanál na komunikáciu so štátnou správou od 1. januára 2014
NAHLASOVANIE POBYTU CEZ INTERNET - nahlasovať pobyt je možné aj cez internet
UNIVERZÁLNE PODANIE  - portál Slovensko.sk

 

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

1) účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne poplatky za úkony na úseku katastra

2) účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA