Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Oznamy úradu

Aktuálne

Výzvy rok 2014

 

 

Výzvy rok 2013

Vnútorné_výb._konanie_VK_2013_PO_03.pdf (PDF, 212 kB) 

 Vnútorné_výb_konanie_VK_2013_PO_01.pdf  (PDF, 252 kB)

 Vnútorné výberové konanie_VK_2013_SP_01.pdf (PDF, 218 kB)

Výzvy na predloženie cenových ponúk - rok 2012

Výzva na predloženie ponuky - Tonery do tlačiarní .pdf (PDF, 835 kB)  01.06.2012

  

Výzvy na predloženie cenových ponúk - rok 2011

1. Výzva na predloženie ponuky - Stravné poukážky (PDF, 87 kB). pdf  9.12.2010      86k

 

Informácie o zákazkách

Súhrnná správa  o realizácii zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € realizovaných

v 4. štvrťroku  2011 v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
       
       

1. Dodanie tovaru - Tonerové náplne do tlačiarní

   

Názov a sídlo úspešného uchádzača

Identifikačné  údaje úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

DOXX - strávne lístky, spol. s r.o. Kálov 358, 010 01 Žilina

IČO: 36391000

9 999,–

 
     
     

Za správnosť: Ing. Jana Perignáthová, vedúca odboru EaO

 
     

Súhrnná správa  o realizácii zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € realizovaných

 

v 1. štvrťroku  2012 v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

       

 

       

 

1. Dodanie tovaru - Tonerové náplne do tlačiarní

   

 

Názov a sídlo úspešného uchádzača

Identifikačné  údaje úspešného uchádzača

Hodnota zákazky bez DPH

 

 

Activa Slovakia s.r.o., Štúrova č. 13, 814 99  Bratislava

IČO: 35787180

1 147,00 €

 

 

     

 

     

 

Za správnosť: Ing. Jana Perignáthová, vedúca odboru EaO