Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

Internetová úradná tabuľa OÚ Žiar nad Hronom - aktuálne oznamy

Oznamy:

zverejnené dňa 10.12.2019: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020: Adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie  v Žiari nad Hronom: prednosta.zh@minv.sk

tien

zverejnené dňa 3.9.2019: 

Kontakty na KAMO CENTRUM Žiar nad Hronom ( Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom ):

* supervízor - informátor / tel.: 096164 5700 

* odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / tel.: 096164 5704

* odbor živnostenského podnikania / tel.: 096164 5705

* odbor pozemkový a lesný / tel.: 096164 5706

* odbor starostlivosti o životné prostredie / tel.: 096164 5707

 

tien

zverejnené dňa 13.08.2019: OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM oznamuje, že:

- Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nebude v dňoch od  21. 08. 2019 do 23. 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ). Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

- Odbor živnostenského podnikania nebude v dňoch od  26. 08. 2019 do 27 . 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ).   Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

tien

 

Vyhlásenia výberu na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcií

  


 

  Verejné obstarávanie 

 


 

  Ponukové konanie – predaj majetku

 


 

  Dokumenty na stiahnutie

 


 Iné oznamy: 

               CALL CENTRUM MVSR

                      0800 222 222

                PONDELOK – PIATOK

                       8:00 – 18:00

     Call centrum MV SR, kde môžu občania

   bezplatne komunikovať so štátnou správou.

  Linka vznikla pre potreby občanov v súvislosti

  so spustením klientských centier pri okresných

          úradoch v rámci reformy ESO.