Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa

Internetová úradná tabuľa OÚ Žiar nad Hronom - aktuálne oznamy

Oznamy:

zverejnené dňa 19.5.2020: Oznámenie generálneho riaditeľa SVS MV SR vo veci zrušenia obmedzenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky.  Na základe týchto aktov riadenia sa dňom 20. mája 2020 – t. j. od stredy  zavádza  bežný režim vybavovania vecí pre občanov pri dodržaní hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

zverejnené dňa 07.04.2020: Úhrada poplatku (DOCX, 266 kB) - Pre zamedzenie tvorby radov pred samoobslužnými kioskami môžete uhradiť poplatok z pohodlia domova nasledovnými spôsobmi.

zverejnené dňa 16.3.2020: !!! UPOZORNENIE !!! Okresný úrad Žiar nad Hronom v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyzýva verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu s pracovníkmi úradova uprednostneniu možnosti elektronického vybavovania, prípadne k využitiu telefonickej alebo písomnej komunikácie. Dňom 16.3.2020 je budova okresného úradu uzatvorená. Úradné hodiny pre občanov v klientskom centre sú od 8.00 do 11.00 hod. každý pracovný deň v obmedzenom režime (nie všetky agendy). Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícií len podateľňa okresného úradu v klientskom centre. Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!

zverejnené dňa 13.3.2020: Dôležitá informácia pre občanov a podnikateľov. (PDF, 399 kB) !!!

zverejnené dňa 11.3.2020: Verejná vyhláška (PDF, 2 MB), ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, zákaz konania hromadných podujatí od 10-23.3.2020 !!!

zverejnené dňa 11.3.2020: Verejná vyhláška (PDF, 3 MB), ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, izolácia v domácom prostredí.

zverejnené dňa 11.3.2020:  V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK. Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

zverejnené dňa 11.3.2020: Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady! Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

zverejnené dňa 10.12.2019: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020: Adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie  v Žiari nad Hronom: prednosta.zh@minv.sk

tien

zverejnené dňa 3.9.2019: 

Kontakty na KAMO CENTRUM Žiar nad Hronom ( Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom ):

* supervízor - informátor / tel.: 096164 5700 

* odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / tel.: 096164 5704

* odbor živnostenského podnikania / tel.: 096164 5705

* odbor pozemkový a lesný / tel.: 096164 5706

* odbor starostlivosti o životné prostredie / tel.: 096164 5707

 

tien

zverejnené dňa 13.08.2019: OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM oznamuje, že:

- Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nebude v dňoch od  21. 08. 2019 do 23. 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ). Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

- Odbor živnostenského podnikania nebude v dňoch od  26. 08. 2019 do 27 . 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ).   Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

tien

 

Vyhlásenia výberu na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcií

  


 

  Verejné obstarávanie 

 


 

  Ponukové konanie – predaj majetku

 


 

  Dokumenty na stiahnutie

 


 Iné oznamy: 

               CALL CENTRUM MVSR

                      0800 222 222

                PONDELOK – PIATOK

                       8:00 – 18:00

     Call centrum MV SR, kde môžu občania

   bezplatne komunikovať so štátnou správou.

  Linka vznikla pre potreby občanov v súvislosti

  so spustením klientských centier pri okresných

          úradoch v rámci reformy ESO.