Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Oznamy úradu

 

Voľby do NR SR v roku 2020

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020. Viac (PDF, 208 kB)

!!!!! Zmena telefónnych liniek !!!!!

     Dňa 30. 08. 2019 došlo na Okresnom úrade Dolný Kubín k zmene telefónnych čísel. Nové telefónne kontakty sú uvedené v položke ZAMESTNANCI.

 

Informácia o odstávke e-služieb

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

      Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

      V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

Klientske centrum

Od 01. 09. 2015 je na Okresnom úrade Dolný Kubín v skúšobnej prevádzke

KLIENTSKE CENTRUM

 

Úradné hodiny:

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

  call centrum

 vchod

 

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Dolný Kubín (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

 

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.