Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

 Úradná tabuľa OÚ Banská Štiavnica - aktuálne oznamy

 

Oznamy:

zverejnené dňa 19.5.2020: Oznámenie generálneho riaditeľa SVS MV SR vo veci zrušenia obmedzenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky.  Na základe týchto aktov riadenia sa dňom 20. mája 2020 – t. j. od stredy  zavádza  bežný režim vybavovania vecí pre občanov pri dodržaní hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.


 

zverejnené dňa 3.10.2018: Dňa 01.10.2018 nadobudla účinnosť novela č. z. NR SR č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení z. NR SR. Č. 162/1992 Z. z. o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon). Upozorňujeme vážených klientov, že všetky návrhy na začatie konania,ktoré účastníci  adresujú  Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, musia byť od 01.10.2018 v súlade s § 24 novelizovaného Katastrálneho zákona (DOCX, 14 kB).

 


 

 

Vyhlásenia výberu na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcií:

  


  Verejné obstarávanie: 

 


  Ponukové konanie – predaj majetku:

 


  Dokumenty na stiahnutie:


Iné oznamy:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy