Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Dôležité oznamy

12.9.2013

 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, oddelenie prierezových činností oznamuje, že nebude zverejňovať oznámenia o zámeroch podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. na web stránke OÚŽP v Bratislave, nakoľko sú všetky zverejňované na webovom sídle Ministerstva ŽP SR http://eia.enviroportal.sk/zoznam v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.