Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Oznamy úradu

 Oznámenie

Okresný úrad Žilina predlžuje výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Žilina so sídlom v meste  Bytča na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od 1. júla 2015 na dobu neurčitú.

 Adresa pracoviska:

Okresný úrad Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča

Územný obvod pracoviska tvoria:

mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné

 Úradné hodiny

 Streda             08:00 –  17:00

 Tel. kontakt:

 041/3100421

 

Oznámenie

Na základe  rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina a súhlasného stanoviska MV SR zo dňa 19. augusta 2014, sa zriaďuje pracovisko s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania k 1. októbru 2014 na dobu neurčitú so sídlom na Okresnom úrade Bytča.

Územný obvod pracoviska tvoria:

mesto: Bytča a obce: Jablonové, Maršová – Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, Predmier, Veľké Rovné.

 

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z obchodného registra SR.

Kontaktné údaje a úradné hodiny odboru živnostenského podnikania:

Adresa pracoviska: Okresný úrad Bytča

                           Zámok 104, 014 01 Bytča

                           kancelária č. 204

Telefónna linka: 041/3100420                                  

e-mail: ozpo.za@minv.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok      od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Utorok          od 08:00 hod. –  do 15:00 hod.

Streda          od 08:00 hod. –  do 17:00 hod.

Štvrtok         od 08:00 hod. –  do 15:00 hod

Piatok          od 08:00 hod. –  do 14:00 hod.

                                                                                          

                                                                                       Mgr. et Mgr. Andrej Gallo, MBA, v. r.

                                                                                                      prednosta