Oznamy

Pozemkový a lesný odbor Náplň činnosti odboru  | Dokumenty na stiahnutie | Oznamy

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov okresu Pezinok

www.mpsr.sk/ovn2018?f=pezinok

www.mpsr.sk/ovn2018