Oznamy

Pozemkový a lesný odbor Náplň činnosti odboru  | Dokumenty na stiahnutie Komplexné pozemkové úpravy |

Jednoduché pozemkové úpravy

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

údaje za okres Pezinok:  https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=pezinok&f=

údaje za celé Slovensko:  http://www.mpsr.sk/ovn2019