Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2019, štvrtok
 

PANDÉMICKÉ STREDISKO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OÚ KOŠICE

P. č.   Funkcia v pandemickom 
 stredisku 
 Titul, meno a priezvisko   pracovisko
1.   predseda  Ing. Jozef LAZÁR, LL.M  prednosta OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
2.   podpredseda  Ing. Dávid MRUKVIA  vedúci odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
3.   člen  MUDr. Margita KAPLANOVÁ  regionálny hygienik,
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice,
 Ipeľská 1, 040 11  Košice
4.   člen  funkcia člena neobsadená  vedúci referátu zdravotníctva
 a lekár samosprávneho kraja,
 Úrad KSK, Nám. Mar. mieru 1, 042 66  Košice
5.   člen  PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ   odborný radca odd. CO a krízového plánovania
 odboru KR OÚ Košice
 Komenského 52, 041 26  Košice
6.   člen  MUDr. Ladislav VIRÁG  primár infekčnej kliniky UN L. Pasteura
 Rastislavova 43, 041 90  Košice
7.   člen  pplk. Ing. Štefan NÉMETH  riaditeľ operačného odboru KR PZ SR
 Kuzmányho 8, 041 02  Košice
8.   člen  plk. Ing. Albert NOVÁK  samostatný odborný inšpektor KR HaZZ
 Komenského 52, 041 26  Košice
9.   člen  MVDr. Lívia MIHOKOVÁ  ved. sam. odb. KR zdrav. KE kraja UN L. Pasteura 
 Rastislavova 43, 041 90  Košice
10.   člen  MVDr. Anna ONDOVÁ  riaditeľka,
 Regionálna veterinárna a potravinová správa
 Košice - mesto, Hlinkova 1/C, 040 02  Košice

Posledná úprava: 13. 5. 2016, 14:50, Ing. Ján PLAČKO