Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2020, utorok
 

Paragraf 16a Zákon o vodách

Údržba koryta rieky Váh pod Vodným dielom Trenčianske Biskupice II

Informácia pre verejnosť (PDF, 254 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 552 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie - Udrzba koryta rieky Vah pod Vodnym dielom Trencianske Biskupice II (PDF, 118 kB)  16.12.2019

SO Protipovodňové opatrenia areálu spoločnosti VIKO spol. s r.o.

Informácia pre verejnosť (PDF, 208 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 509 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Viko s.r.o. rozhodnutie (PDF, 190 kB)   15.11.2019

Plán likvidácie lomu + Dodatky“  v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor  v k.ú. Nové Mesto nad Váhoma

- Informácia pre verejnosť (PDF, 250 kB)

- Stanovisko VÚVH

- Projektová dokumentácia stavby

rozhodnutie  č. OU-TN-OSZP2-2019/008765-014 (PDF, 3 MB) zo dňa 20. mája 2019

Polder na toku Smíchov“  v k. ú. Myjava, mestská časť Turá Lúka

Informácia pre verejnosť (PDF, 247 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

Projektová dokumentácia stavby

Predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka

- Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

- Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

- Projektová dokumentácia stavby

- Rozhodnutie - predlzenie VV v obci Krivosud-Bodovka (PDF, 2 MB)

Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť pri Prievidzi

- Informácia pre verejnosť (PDF, 253 kB)

- Stanovisko VÚVH (PDF, 442 kB)

- Projektová dokumentácia stavby

- Rozhodnutie OU-TN-OSZP2-2019/014109-008 zo dňa 08. augusta  2019 (PDF, 3 MB)

Rozšírenie príjazdovej komunikácie areálu STK Mestečko

- Informácia pre verejnosť (PDF, 253 kB)

- Stanovisko VÚVH (PDF, 522 kB)

- Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie - Rozšírenie príjazdovej komunikácie areálu STK Mestečko (PDF, 2 MB)   3.10.2019