Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

Paragraf 16a Zákon o vodách

 Plán likvidácie lomu + Dodatky“  v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor  v k.ú. Nové Mesto nad Váhoma

- Informácia pre verejnosť (PDF, 250 kB)

- Stanovisko VÚVH

- Projektová dokumentácia stavby

rozhodnutie  č. OU-TN-OSZP2-2019/008765-014 (PDF, 3 MB) zo dňa 20. mája 2019

Polder na toku Smíchov“  v k. ú. Myjava, mestská časť Turá Lúka

Informácia pre verejnosť (PDF, 247 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

Projektová dokumentácia stavby

Predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka

- Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

- Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

- Projektová dokumentácia stavby

- Rozhodnutie - predlzenie VV v obci Krivosud-Bodovka (PDF, 2 MB)

Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť pri Prievidzi

- Informácia pre verejnosť (PDF, 253 kB)

- Stanovisko VÚVH (PDF, 442 kB)

- Projektová dokumentácia stavby

- Rozhodnutie OU-TN-OSZP2-2019/014109-008 zo dňa 08. augusta  2019 (PDF, 3 MB)

Rozšírenie príjazdovej komunikácie areálu STK Mestečko

- Informácia pre verejnosť (PDF, 253 kB)

- Stanovisko VÚVH (PDF, 522 kB)

- Projektová dokumentácia stavby