Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Paragraf 16a Zákon o vodách

"Skladová hala Visolaje, SO.10 - STUDNE" v k.ú. Visolaje

Informácia pre verejnosť (PDF, 307 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 331 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

"BIOFARMA KAŠKA" v k.ú. Vrbovce

Informácia pre verejnosť (PDF, 385 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 592 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA v dobývacom priestore ROŽŇOVÉ MITICE na obdobie rokov 2020-2030

Informácia pre verejnosť (PDF, 254 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 416 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie či ide o navrhovanú činnosť podľa §16a ods. 1 vodného zákona (PDF, 199 kB)

Údržba koryta rieky Váh pod Vodným dielom Trenčianske Biskupice II

Informácia pre verejnosť (PDF, 254 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 552 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie - Udrzba koryta rieky Vah pod Vodnym dielom Trencianske Biskupice II (PDF, 118 kB)  16.12.2019

SO Protipovodňové opatrenia areálu spoločnosti VIKO spol. s r.o.

Informácia pre verejnosť (PDF, 208 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 509 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Viko s.r.o. rozhodnutie (PDF, 190 kB)   15.11.2019

Plán likvidácie lomu + Dodatky  v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor  v k.ú. Nové Mesto nad Váhom

Informácia pre verejnosť (PDF, 250 kB)

Stanovisko VÚVH

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie  č. OU-TN-OSZP2-2019/008765-014 (PDF, 3 MB) zo dňa 20. mája 2019

Polder na toku Smíchov  v k.ú. Myjava, mestská časť Turá Lúka

Informácia pre verejnosť (PDF, 247 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

Projektová dokumentácia stavby

Predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka

Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie - predlzenie VV v obci Krivosud-Bodovka (PDF, 2 MB)

Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou – lokalita Púšť pri Prievidzi

Informácia pre verejnosť (PDF, 253 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 442 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie OU-TN-OSZP2-2019/014109-008 zo dňa 08. augusta  2019 (PDF, 3 MB)

Rozšírenie príjazdovej komunikácie areálu STK Mestečko

Informácia pre verejnosť (PDF, 253 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 522 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie - Rozšírenie príjazdovej komunikácie areálu STK Mestečko (PDF, 2 MB)   3.10.2019