Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Paragraf 16a Zákon o vodách

OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA

Informácia pre verejnosť (PDF, 317 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 440 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

"Potrubie - úsek Nedožery-Brezany VDJ Prievidza 2x1000 m3 - rekonštrukcia; VDJ Prievidza 2x2500 m3 - rekonštrukcia" v k.ú. Nedožery, Brezany a Prievidza

Informácia pre verejnosť (PDF, 204 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 367 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

Plán likvidácie štrkoviska Pažite na pozemku parc. č. KN-C 4346/6 v k.ú. Dubnica nad Váhom

Informácia pre verejnosť (PDF, 309 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 411 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

"Inžinierske siete DNV" v k.ú. Malé Stankovce, Veľké Bierovce a Sedličná

Informácia pre verejnosť (PDF, 305 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 667 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

Plán využívania ložiska "Pri Váhu" v k.ú. Bolešov

Informácia pre verejnosť (PDF, 302 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 289 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

Ťažba naplavenín v rieke Váh, km 224,800 až 225,000, 2. etapa

Informácia pre verejnosť (PDF, 302 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 521 kB)

Projektová dokumentácia stavby

 

Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 - Trenčianska Turná 

Informácia pre verejnosť (PDF, 373 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 2 MB)

Projektová dokumentácia stavby

 

"Skladová hala Visolaje, SO.10 - STUDNE" v k.ú. Visolaje

Informácia pre verejnosť (PDF, 307 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 331 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie vo veci navrhovanej činnosti  „Skladová hala Visolaje, SO.10 – STUDNE“ v k. ú. Visolaje (zverejnené 06.07.2020) (PDF, 139 kB)

"BIOFARMA KAŠKA" v k.ú. Vrbovce

Informácia pre verejnosť (PDF, 385 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 592 kB)

Projektová dokumentácia stavby

Rozhodnutie vo veci navrhovanej činnosti  „BIOFARMA KAŠKA“ v  k. ú. Vrbovce (PDF, 7 MB)

Polder na toku Smíchov  v k.ú. Myjava, mestská časť Turá Lúka

Informácia pre verejnosť (PDF, 247 kB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 6 MB)

Projektová dokumentácia stavby